Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Hermetické boxy v JE Dukovany jsou ve výborném stavu

Experti v Jaderné elektrárně Dukovany v minulých dnech odzkoušeli a prověřili stav hermetického boxu na reaktorovém bloku č. 3. Od soboty zde probíhala zkouška integrity hermetické obálky. Tu  energetici natlakovali vzduchem na hodnotu 130 kPa.  Velmi přibližně to odpovídá tlaku, který na tělesa působí v hloubce 13 metrů pod hladinou. Měření pevnosti a těsnosti prokázala velmi dobrý stav, odpovídající požadavkům pro další dlouhodobý bezpečný provoz JE.

Seminář OBK při JE Dukovany - 28.11.2017, Zámek Valeč

Seminář OBK při JE Dukovany - 28.11.2017, Zámek Valeč

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany pořádá v úterý 28. listopadu v Hotelu Zámek ve Valči každoroční seminář o aktuálním provozu i budoucnosti elektrárny. Zazní tedy nejen informace ze současného stavu provozu, stavu udělení povolení pro jednotlivé bloky, ale také k aktuálnímu stavu a vývoji projektu výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Podrobnější informace jsou v programu, který je ke stažení níže.

Zprávy z jaderné energetiky - 13. říjen 2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1,2,4 na plném výkonu, blok č. 3 v plánované odstávce, byla ukončena zavážka paliva do reaktoru.

V ETE jsou oba bloky v provozu na plném výkonu.

Z domova: Vláda odložila jednání o dopravě těžkých komponent pro nové jaderné bloky.

Ze světa: Foratom volá po nastavení vztahů v jaderném průmyslu po Brexitu. Velká Británie hraje vedoucí roli díky své jasné jaderné strategii, říká Westinghouse. Nový harmonogram pro Olkiluoto 3, spouštění v roce 2019. Na Ruské plovoucí JE byly ukončeny proplachy primárního okruhu.

Zprávy z jaderné energetiky - 6. říjen 2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1,2,4 na plném výkonu, blok č. 3 v plánované odstávce, probíhá zavážka paliva do reaktoru.

V ETE jsou oba bloky v provozu na plném výkonu

Ze světa: Budúci týždeň začne demolácia chladiacich veží atómky V1 v Bohuniciach. Americká JE Palisades bude v provozu do roku 2022. Westinghouse podepsal smlouvu na demontáž slovenské V1. Reaktor JE Tianwan 3 poprvé kritický. EdF dostalo příkaz jaderného dozoru k odstavení JE Tricastin.

Z domova: ŠJS se ZAT modernizují Arménskou JE. Dukovanská výzva a její osud.

Výročí pro příští týden: 11.10. 2000 -  spuštění JE ETE 1

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany