Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Zprávy z jaderné energetiky - 15. září 2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1,2,4 na plném výkonu, blok č. 3 v plánované odstávce.

V ETE jsou oba bloky v provozu na plném výkonu.

Ze světa: Brexit-UK plánuje zřídit vlastní domácí režim jaderných záruk. SMR mohou vyrábět elektřinu za stejnou cenu jako „offshore větrníky“

Z domova:Mezinárodní konference jaderných veteránů na téma „jak předat znalosti nastávajícím generacím“. V Řeži jsou nová pracoviště pro výzkum jaderných technologií.  60. výročí prvního jaderné štěpení v Československu přichází.

@INFO JE Dukovany

@INFO JE Dukovany

Vyšlo další číslo elektronického zpravodaje Skupiny ČEZ pro region JE Dukovany za období červenec - srpen 2017.

Čtvrtý reaktorový blok Jaderné elektrárny Dukovany opět dodává elektřinu

Čtvrtý reaktorový blok Jaderné elektrárny Dukovany opět dodává elektřinu

S několikahodinovým předstihem oproti původnímu plánu skončila v sobotu 9. září plánovaná odstávka 4. reaktorového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Blok tak od páteční noci začal opět dodávat elektrickou energii. Dukovany budou do sítě dodávat hodinově přibližně 1500 MWe. Zásobují tak elektřinou téměř pětinu České republiky.

Zprávy z jaderné energetiky - 8. září 2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1,2, na plném výkonu, bloky č. 3 v plánované odstávce. Čtvrtý blok se spouští po odstávce, ukončení odstávky se předpokládá dnes (8.9.)

V ETE jsou oba bloky v provozu na plném výkonu.

Z domova: Spouštění bloku 4, štěpná reakce nastartována. Zkouška hermetického boxu 4. bloku úspěšná.

Ze světa: NuScale nabízí plán na umístění malých modulárních reaktoru ve Velké Británii, Jaderná budoucnost ve Španělsku je nejistá, Rusko zahájilo due diligence na partnerství pro JE Akkuyu, Jaderný ledoborec Sibir bude spuštěn na vodu 22. září. Rusové testují tepelné výměníky na JE Leningradská II, vlastníci doporučili pokračovat ve výstavbě JE Vogtle. Experti šetřili situaci na JE Bataan  na Filipínách

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany