Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou starostové a zastupitelé z 20 km okolí JE Dukovany. Jsou vysláni sdružením Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcemi Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Specializují se na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Zprávy z jaderné energetiky - 20. května 2016

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

Hejtman Hašek: Zdejší obce jadernou elektrárnu podporují a chtějí její další rozvoj

Hejtman Hašek: Zdejší obce jadernou elektrárnu podporují a chtějí její další rozvoj

 Hejtmani Hašek a Běhounek jednali v Dukovanech. Podporují dostavbu 5. bloku.

Cvičení havarijní připravenosti v JE Dukovany

Cvičení havarijní připravenosti v JE Dukovany

Nezdařené nouzové přistání vojenského letadla u JE Dukovany spustilo cvičení hned dvou mimořádných událostí současně.

U Jílkové o úložištích jaderného odpadu

Máme být mezi prvními, kteří budou mít hlubinné úložiště radioaktivního odpadu na světě? Ohrozí to lidské zdraví a zničí přírodu, nebo jsou protesty občanů a strach zbytečné? Je jaderná energie pokrok, nebo hrozba? O tom bude debata v dnešním živém diskusním pořadu Máte slovo s Michaelou Jílkovou (ČT 1, 19. 5.2016 již od 21.05). Přijde předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová a oponovat jí bude poslanec Michal Kučera (TOP 09) jako předseda poslaneckého podvýboru pro ochranu přírody. Jaký mají názor na vybudování úložiště starostové obcí Blatno, Dukovany a Pačejov? Co tvrdí Vítězslav Duda ze Správy úložiště radioaktivního odpadu? Jak silný je hlas lidí, kteří úložiště odmítají, řekne zástupce spolku SOS Lubenec a občanského sdružení pro záchranu prostředí Calla.

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

partners