Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou starostové a zastupitelé z 20 km okolí JE Dukovany. Jsou vysláni sdružením Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcemi Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Specializují se na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Informace o mimořádné zkoušce sirén ve vybraných obcích

Informace o mimořádné zkoušce sirén ve vybraných obcích

V pondělí 27. června proběhne ve vybraných obcích z důdovu předprojektové přípravy plánované obměny sirén v zóně havarijního plánování JE Dukovany mimořádná zkouška sirén.

Zkoušky budou probíhat od 9.00 do 11.00 hod v těchto obcích:

  • Ivančice, včetně všech místních části (Řeznovice, Budkovice, Hrubšice, Alexovice, Letkovice a Němčice)
  • Oslavany, včetně místní části Padochov
  • Tetčice
  • Ketkovice

Upozorňujeme, že akustický signál sirén může být slyšitelný i v jiných obcích, ležících poblíž obcí, kde se budou zkoušky sirén provádět.

Na tyto projevy není potřeba nijak reagovat.

V případě potřeby je možné volat na tel. č. 725658022 nebo 561 104849, vedoucímu útvaru havarijní připravenost JE Dukovany.

Rozsáhlé kontroly v Dukovanech skončí příští rok

Rozsáhlé kontroly dokumentace skončí v  Dukovanech v roce 2017. Dne 31. prosince příštího roku totiž končí povolení k provozu třetího a čtvrtého bloku elektrárny a energetici musejí před žádostí o nové povolení zcela jednoznačně doložit stav dokumentace a zařízení.

Zprávy z jaderné energetiky - 17. červen 2016

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

Zmocněncem pro jadernou energetiku vláda schválila Jána Štullera

Praha 15. června (ČTK) - Vládním zmocněncem pro jadernou energetiku, který by měl koordinovat výstavbu nových jaderných bloků, dnes schválila vláda Jána Štullera. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Štuller, který v 90. letech působil jako předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, zvítězil ve výběrovém řízení. Jmenován byl na čtyři roky.

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

partners