Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou starostové a zastupitelé z 20 km okolí JE Dukovany. Jsou vysláni sdružením Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcemi Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Specializují se na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

ČEZ požádal o prodloužení platnosti stávajícího povolení k provozu 2. RB

ČEZ, a. s., dnes 29. 7. 2016 požádal SÚJB o prodloužení platnosti stávajícího povolení k provozu 2. reaktorového bloku Jaderné elektrárny Dukovany, které končí k 31. 12. 2016. Z důvodu provádění RTG kontrol došlo k posunu zahájení letošní odstávky 2. reaktorového bloku na 16. 9. 2016. V jejím průběhu musí být provedena řada speciálních kontrol a zkoušek, jejichž výsledky musí být zapracovány do dokumentace, která je podkladem k žádosti na další dlouhodobý provoz.  Prodloužením platnosti stávajícího povolení bude vytvořen dostatečný časový prostor pro zpracování těchto výsledků. ČEZ proto žádá o prodloužení platnosti do 10. 7. 2017, ale konečné rozhodnutí bude na posouzení SÚJB.

Nový jaderný zdroj v Dukovanech

ČEZ žádá MŽP o posouzení vlivů případné výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech na životní prostředí.

@INFO - 6/2016 - JE Temelín

@INFO - 6/2016 - JE Temelín

Vyšlo další číslo elektronického zpravodaje Skupiny ČEZ pro region JE Temelín.

Zprávy z jaderné energetiky - 2. červenec 2016

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

partners