Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Zprávy z jaderné energetiky - 18. srpen 2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1,2, na plném výkonu, bloky č. 3 a 4. jsou v plánované odstávce.

V ETE oba bloky v provozu na plném výkonu.

Z domova: Největší neutronový zdroj na světě využije český patent. Třebíčská NUVIA podepsala další smlouvu za 100 milionů korun. Pátý blok JE Dukovany ovlivní i obchvaty měst

Ze světa: 40 let provozu Ruských atomových ledoborců. Prodloužení provozu Arménské jaderné elektrárny. Reaktor a parogenerátory pro 4. blok JE Barakah byly instalovány.

Zprávy z jaderné energetiky - 12. srpen 2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1, 2, na plném výkonu, bloky č. 3 a 4 jsou v plánované odstávce.

V ETE oba bloky v provozu na plném výkonu.

Z domova: JE Dukovany nabízí pomoc okolním obcím

Ze světa: Má jaderná energetiky v USA budoucnost? Rumunsko a Čína pokračují v jednáních o nové výstavbě na JE Cerna voda, výber úložiska pre jadrový odpad na Slovensku sa zúžil na dve lokality. Zahájení systémového testování úložiště RA odpadů v Černobylu. Georgia power připravuje konečné rozhodnutí o JE Vogtle.

Kulatý stůl s čínskou společností CGN - 19. září - pozvánka

Sdružení Energetické Třebíčsko ve spolupráci s OBK při JE Dukovany a Okresní hospodářskou komorou Třebíč pořádá dne 19. září 2017 další kulatý stůl s názvem Dodavatelské zajištění výstavby 5. bloku v JE Dukovany ve spolupráci s s čínskou CGN.

@INFO JE Temelín - červenec 2017

@INFO JE Temelín - červenec 2017

Vyšlo čeervencové číslo elektronického zpravodaje Skupiny ČEZ pro region JE Temelín.

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany