Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Vítáme Vás na stránkách Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK) vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a okolními obcemi. Motivem pro vznik Občanské bezpečnostní komise byla snaha o posílení vzájemné důvěry mezi občany a elektrárnou. Hlavním úkolem komise je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderných zařízení, jejich srovnání s odpovídající mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Zajímá se i o energetickou budoucnost lokality a úzce spolupracuje s některými jadernými sdruženími doma i v zahraničí. Členy OBK jsou zástupci sdružení Energoregion 2020, Ekoregion 5 a obcí Dukovany a Rouchovany. Tým OBK je doplněn specialisty z Jaderné elektrárny Dukovany. Od září roku 2016 je dalším členem OBK i zástupce Správy úložišť radioaktivních odpadů, která vlastní a provozuje úložiště radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Členové OBK se specializují na různé obory činností, podle nich jsou rozděleni do sedmi oblastí, ve kterých se dále vzdělávají a školí. Všichni splňují podmínky pro samostatný vstup do střeženého areálu JE Dukovany.

Zprávy z jaderné energetiky - 19. leden 2018

Jednou větou

V Dukovanech jsou v provozu všechny čtyři bloky na plném výkonu.

V ETE je odstaven 1. blok do konce března, 2. blok je na plném výkonu.

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín ukázaly v loňském roce své prostory rekordnímu počtu návštěvníků. Návštěva předsedkyně strany Zelených Dolního Rakouska  Helga Krismer – Huber s týmem spolupracovníků  na EDU. Framatome je zpět - pokračuje v podpoře rozvoje jaderné energetiky,  ředitelem Framatom Czech a Slovak je Michal Kačena.

Ze světa: Oživení JE Bataan je možné, říká Rosatom. General Electric  vyhrál tendr na dodávku turbinového ostrova pro JE Paks II.  Dozor kontroluje JE Rostov 4 před najížděním. Parogenerátory se začínají montovat na JE Ostrovetz. Odstavení JE Diabolo Canyon bylo schváleno.

O jádru rozhodneme letos

Jádro do energetického mixu patří. I kvůli cíli snižování emisí, říká nový ministr průmyslu.

Rozhovor Daniela Beneše pro EURO

Rozhovor Daniela Beneše pro EURO

Jako generální ředitel ČEZ, a.s. přežil ve funkci již čtyři české premiéry. O jeho možném odvolání se v kuloárech hovoří minimálně jednou za měsíc. I z toho důvodu, že firmu řídí v době, která velkým energetickým koncernům příliš nepřeje. „Naše představa je, že se někdy mezi rokem 2020 a 2025 vrátíme k EBITDA, na kterou byli naši investoři zvyklí před krizí, to znamená na úrovni 65 miliard až 70 miliard korun," tvrdí Beneš v rozhovoru pro týdeník Euro. Vedení ČEZ aktuálně řeší, zda a jak firmu rozdělit nebo kdo bude stavět nové jaderné bloky.

Zprávy z jaderné energetiky - 12. leden 2018

Jednou větou

V Dukovanech jsou v provozu všechny čtyři bloky na plném výkonu.

V ETE je odstaven 1. blok do konce března, 2. blok je na plném výkonu.

Ze světa: První kritičnost na JE Leningrad 2/1 se očekává do konce ledna 2018.  První plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov finišuje.  Parogenerátory na JE Fuquing 5 byly namontovány.  EDF ukončil studené testy v JE Flamanville 3.  EDF a MHI reorganizují společnou Atmea.  Finská Loviisa měla rekordní výrobu v roce 1017.

Výročí pro příští týden: 12. 1. 1903Igor Kurčatov, sovětský fyzik († 7. února 1960)

Aktuální informace o provozu JE v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. (Zdroj SÚJB)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany