Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

@INFO JE Dukovany a JE Temelín

@INFO JE Dukovany a JE Temelín

Vyšla další čísla elektronických zpravodajů @INFO EDU a @INFO ETE.

Zprávy z jaderné energetiky k 13.11.2020

Zprávy z jaderné energetiky k 13.11.2020

Jednou větou:

V Dukovanech bloky 3, 4 na nominálním výkonu, blok č. 1 dnes odstavován do odstávky, blok č. 2 v odstávce pro výměnu paliva a realizace investic a údržby

V Temelíně oba bloky v provozu.

Z domova: ČEZ uzavřel partnerství s Rolls-Royce. Společně budou pracovat na rozvoji malých modulárních reaktorů. Vsaďte v Dukovanech na evropský reaktor, zní z Francie.  SÚJB na základě nové legislativy revidoval povolení k umístění dvou nových temelínských bloků.  SÚJB vydal kladné rozhodnutí k umístění výzkumného reaktoru/podkritického souboru VR-2.  Pár slov k projektu podkritického jaderného reaktoru  VR 2.

Ze zahraničí: Rosatom plánuje první pozemní SMR pro ruský Dálný východ. Rusko trvale odstavuje JE  Leningrad 2  s reaktorem RBMK.  Běloruská JE odpojena od sítě


Energetici v Dukovanech finišují na 2. bloku a zahajují odstávku 1. výrobního bloku pro výměnu paliva

Energetikům v Jaderné elektrárně Dukovany se v uplynulých dnech podařilo dokončit hlavní práce na odstávce 2. výrobního bloku. Kvůli koronaviru patřila mezi nejnáročnější v historii. Už v pátek ráno je čeká snižování výkonu 1. výrobního bloku v rámci odstávky pro plánovanou výměnu paliva. Několikadenní souběh tak energetici využijí k údržbě chladicích věží. Na odběratele nebude mít odstávka žádný vliv.

Seminář OBK při JE Dukovany, tentokrát online

Seminář OBK při JE Dukovany, tentokrát online

S ohledem na epidemiologickou situaci a přijatá vládní opatření pro zamezení šíření nákazy Covid-19 nemohl být letošní seminář OBK realizován prezenční formou, ale byl připraven tzv. „online“ formou. Jak vše proběhlo, se dočtete níže.

Zprávy z jaderné energetiky k 6.11.2020

Zprávy z jaderné energetiky k 6.11.2020

Jednou větou:

V Dukovanech bloky 1,3, 4 na nominálním výkonu, blok č. 2 v odstávce pro výměnu paliva. V Temelíně oba bloky v provozu.

Z domova: Přesně 35 let zásobují Dukovany české spotřebitele bezemisní elektřinou vyrobenou z jádra. Seminář OBK při JE Dukovany. Vladimír Hlavinka generálním ředitelem TEDOMu.

Ze zahraničí: Bělorusko připojilo svůj první jaderný blok k síti. JE Leningrad II-2 schválen pro pilotní provoz.

Přesně 35 let zásobují Dukovany české spotřebitele bezemisní elektřinou vyrobenou z jádra

Přesně 35 let zásobují Dukovany české spotřebitele bezemisní elektřinou vyrobenou z jádra

Trvalý provoz prvního bloku Jaderné elektrárny Dukovany, který významně posílil stabilitu energetické soustavy a soběstačnost České republiky na další desítky let, začal přesně před 35 lety 3. listopadu a v průběhu následujících dvou let zde energetici zprovoznili další tři výrobní bloky. Od té doby dukovanská elektrárna vyrobila přes 460 milionů megawatthodin elektrické energie, která by stačila na téměř 8 let celkové spotřeby celé České republiky. Díky ní také nemuselo být spáleno 460 milionů tun uhlí a do ovzduší vypuštěno stejné množství oxidu uhličitého. Pokračovat by měla nejméně dalších 25 let.

Online seminář OBK při JE Dukovany    - 5. 11. 2020 - změna času

Online seminář OBK při JE Dukovany - 5. 11. 2020 - změna času

Upozorňujeme zájemce o online seminář OBK při JE Dukovany na změnu času konání semináře. Začátek semináře se posouvá o hodinu později, seminář proběhne v čase 10.00 - 12.00 hod.

Internetový odkaz pro možnost připojení a sledování semináře, stejně jako kontaktní údaje pro zasílání dotazů do diskuse, obdrží registrovaní účastníci před konáním semináře do emailových schránek. Registrace k připojení na seminář mailem na adresu info@obkjedu.cz do středy 4.11.2020.


Online seminář OBK při JE Dukovany - 5. 11. 2020

Online seminář OBK při JE Dukovany - 5. 11. 2020

Současná opatření, vyhlášená Vládou ČR pro snížení rizika šíření nákazy Covid-19, neumožňují v tuto chvíli připravit tradiční podzimní seminář Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany s možností osobní účasti a diskuse se zástupci OBK, ČEZ, a. s., Jaderné elektrárny Dukovany nebo státních úřadů. Ten bude proto uspořádán podle vývoje situace na jaře příštího roku.

Aby však zájemci o jadernou energetiku nebyli ochuzeni o aktuální informace z provozu JE Dukovany, strategie jejího dlouhodobého provozu nebo postupu přípravy výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, Občanská bezpečností komise při JE Dukovany letos připravuje pro zájemce seminář ve formátu on-line, a to ve čtvrtek 5. listopadu od 9.00 do 11.00 hod. 

Zprávy z jaderné energetiky k 30.10.2020

Zprávy z jaderné energetiky k 30.10.2020

Jednou větou:

V Dukovanech bloky 1,3, 4 na nominálním výkonu, blok č. 2 v odstávce pro výměnu paliva, V Temelíně oba bloky v provozu.

Z domova: Doc. Ing. František Hezoučký, Ph.D. – vyznamenán prezidentem republiky medailí  Za zásluhy prvního stupně.

Ze zahraničí: Společnost SGE zahajuje jednání o projektu SMR s polským regulátorem. Bulharsko a USA souhlasí s jadernou spoluprací.  Francie a Rumunsko plánují společné práce na projektu Cerna voda. Leningrad II-2  zahajuje zkušební provoz připojený k síti. Polsko bude usilovat o schválení státní podpory EU  na jaderný projekt. USNC-Tech vyvíjí pohonný systém pro hluboký vesmír.

Zprávy z jaderné energetiky k 16.10.2020

Zprávy z jaderné energetiky k 16.10.2020

Jednou větou:

V Dukovanech bloky 1,3, 4 na nominálním výkonu, blok č. 2 v odstávce  pro výměnu paliva. V Temelíně oba bloky v provozu.

Z domova: Další roušky z Jižní Koreje pomohou proti koronaviru. Jaderné dny  na ZČU Plzeň.

Ze zahraničí: Švédská obec Östhammar dává souhlas s úložištěm použitého paliva. Framatome a GA spolupracují na  rychlém modulárním reaktoru. JE Ostrovets zahájila fyzické spouštění. JE Leningrad II-2 vstupuje do fáze zvyšování výkonu. Mikromodulární reaktory navržené pro Idaho a Illinois

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany