Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 22. 2.2019

25.2.2019

Jednou větou

V Dukovanech jsou v provozu bloky všechny bloky v provozu. 4. blok ukončil odstávku. V Temelíně jsou oba bloky na plném výkonu.

Z domova: Premiér Babiš oznámil restart výstavby nového jaderného bloku. Ministryně Nováková odvolala šéfa SÚRAO Slováka, nahradí ho Jan Prachař

Ze světa: Jaderný podíl výroby elektrické energie   v roce 2018 vzrostl ve Francii, ale klesl ve Spojeném království, říká EDF. Evropská iniciativa financování by neměla vyloučit jadernou energii, říká Foratom.  Ruská jaderná flotila generovala 2,9 TWh  nad plán  2018, říká Rosenergoatom

Provoz EDU

1. blok –100%

2. blok –100% 

3. blok - 100%

4. blok - 100 % 

Výroba letos 1 936 GWh

Provoz ETE

1. blok- výkon 1007 MWe, výroba letos   1 352 GWh, výkonový efekt na konci kampaně.

2. blok– výkon 1095 MWe, výroba letos   1 367 GWh


Z domova

Restart výstavby nového jaderného bloku

Ve čtvrtek 21. února uspořádal Hospodářský výbor PSPČR spolu s místopředsedou PSPČR Vojtěchem Filipem Mezinárodní energetické fórum. Mimo poslanců, členů vlády a představitelů průmyslu se zúčastnili i členové diplomatického sboru a zástupci potenciálních dodavatelů nových jaderných bloků v ČR. Vybírám to podstatné z vystoupení pana premiéra Babiše a nového vládního zmocněnce pro jadernou výstavbu Jaroslava Míla.

Premiér Andrej Babiš oznámil průlomové vyhlášení restartu nové výstavby jaderných bloků v ČR.  Stavět nový jaderný blok bude ČEZ a došlo ke změnám ve složení Stálého výboru pro jadernou energetiku. Tento výbor bude mít nyní 22 členů, povede jej premiér a jeho výkonným zástupce v něm bude vládní zmocněnec. Členové budou ministři MPO, Financí, Životního prostředí, předseda DR ČEZ, GŘ ČEZ, předsedkyně SUJB a zástupci jednotlivých parlamentních stran.

V dalším vládní zmocněnec Jaroslav Míl podrobně vysvětlil další změny. Musíme budovat energetiku, která bude bezpečná, spolehlivá a nezávislá na okolním prostředí. Musíme budovat energetiku pro minimálně zbytek tohoto století, která zajistí dlouhodobou soběstačnost a nezávislost. Vycházíme z toho co je již nyní známé. Tedy: dosluhující uhelné elektrárny, které ale dosud spolehlivě regulují elektrizační soustavu, závazek neprolomení těžebních limitů energetického uhlí, závazky pro snižování emisí skleníkových plynů a situaci v okolních státech, která bude vylučovat možnosti dovozů elektrické energie. Dříve nebo později dojde také k dosloužení čtyř jaderných bloků v Dukovanech. K tomu přistupuje samostatná otázka teplárenství a centrálního zásobování teplem.

Budoucí energetika bude postavena na jaderné energii a obnovitelných zdrojích. Je tedy především nezbytné definovat pečlivě parametry nových jaderných bloků, říká Jaroslav Míl a dále představuje svůj nový koncept výstavby nových jaderných bloků. Investorem nové výstavby bude 100% dceřiná společnost ČEZ zodpovědná za výsledek výstavby. Tato společnost uzavře se státem smlouvu o výstavbě nových bloků. V ní budou definovány parametry nových bloků, cena, termíny, garance a také neohrožení zájmů akcionářů. Stát bude garantovat vnější podmínky pro naplnění této smlouvy a vnější nepředvídané okolnosti. Případné nedodržení termínů, parametrů nebo ceny půjde na vrub ČEZ. Při takové organizaci výstavby lze očekávat, že investor dokáže zajistit financování za stejných podmínek, jaké by získal stát. Tato smlouva by měla být uzavřena ještě v letošním roce.

Výstavba bude rozdělena do čtyř hlavních etap.  Do roku 2021: získání EIA pro EDU a prodloužení EIA pro ETE a získání povolení SUJB pro umístění nových jaderných bloků. Do roku 2022 územní rozhodnutí. Zahájení výběru dodavatele do roku 2020 a jeho ukončení do roku 2024. Stavební povolení včetně povolení SUJB pro první stavěný blok by mělo být do roku 2028. Spouštění nového bloku do roku 2035.

Jaroslav Míl vyzýval k přepečlivé přípravě a k poučení z chyb na podobných stavbách ve Finsku, Bulharsku, Slovensku, Francii i USA.

Zaznělo tedy z nejvyšších míst konkrétní, jasné vyhlášení, kompetence, cíle i základní způsob organizace výstavby. Jedním slovem zaznělo, že stavět chceme a rámcově víme jak.

Teď zbývá již jen to Werichovské „pochlapit se a proměnit slova v činy“.

 

Nováková odvolala šéfa SÚRAO Slováka, nahradí ho Jan Prachař

15.02.2019 21:33: Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) odvolala k pondělí 18. února ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Jiřího Slováka. Od úterý ho ve funkci nahradí Jan Prachař (37), který už úřad v letech 2011 až 2014 vedl. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) to dnes oznámilo v tiskové zprávě.

Postup státu při hledání úložiště dlouhodobě kritizují obce a spolky z Platformy proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 32 obcí a měst a 14 spolků. Slováka odvolání trochu překvapilo; ministerstvo poslalo minulý týden na SÚRAO kontrolu. ČTK to dnes řekl Slovák.

Rada SÚRAO na konci ledna opět nerozhodla o snížení počtu vytipovaných míst pro budoucí hlubinné úložiště radioaktivního odpadu v ČR z devíti na čtyři. Předseda rady a náměstek ministryně René Neděla tehdy uvedl, že rada chce mimo jiné počkat na geofyzikální data, jež mají být k dispozici příští rok. Na začátku února Nováková řekla, že MPO chce do konce letošního roku předložit věcný návrh zákona o zapojení obcí do výběru lokality pro budoucí úložiště.

„Zlepšení komunikace s obcemi, v jejichž katastrech se uvažuje o vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu, jejich zřetelné zapojení do rozhodovacího procesu, představení budoucnosti a rozvojové perspektivy, výrazně vyšší aktivita SÚRAO při průzkumných pracích a řada dalších témat, to jsou klíčové priority, které od nového ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů očekávám,“ uvedla dnes ministryně.

Mezi zvažované lokality pro hlubinné úložiště patří Kraví hora na Žďársku, Čertovka na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Březový potok poblíž Horažďovic v Plzeňském kraji, Magdaléna na Táborsku, Čihadlo na Jindřichohradecku, Hrádek na Jihlavsku, Horka na Třebíčsku a další dvě místa nedaleko jaderných elektráren: Na Skalním u Dukovan a Janoch u Temelína.

Slovák je přesvědčen, že v komunikaci s obcemi jeho úřad pokročil. Odvolání ho „trochu překvapilo“, s ministryní vůbec nemluvil. „Dostal jsem prostě papír, paní ministryně se může rozhodnout jakkoli, kdykoli, jsem pouze jmenován,“ řekl. Poté, co platforma proti úložišti kritizovala zamýšlené zúžení lokalit, očekával, že „doba bude komplikovaná“.

Slovák dále řekl, že ministryně poslala na SÚRAO minulý týden kontrolu. Podle předběžných výsledků chyby ze strany SÚRAO kontroloři nezjistili. „Tento týden ještě dokončují hodnocení. Ministerstvo dostalo veškeré podklady, které byly potřeba pro zúžení lokalit, proběhla oponentura, potvrdila, že náš přístup je dostatečně podložený,“ řekl Slovák.

Mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti Martin Schenk dnes označil odvolání Slováka za pozitivní krok. Platforma posílala ministryni dopis a vyzývala ji, ať ředitele odvolá. „V podstatě splnila náš požadavek a asi správně usoudila, že komunikace ze strany SÚRAO k obcím a občanům je prostě katastrofální,“ řekl ČTK Schenk. Uvedl, že s Prachařem platforma zkušenosti má. Podle Schenka byl ale Prachař ve funkci šéfa SÚRAO krátkou dobu. „Uvidíme, jak k tomu přistoupí a jestli dojde k zlepšení. Neradi očekáváme velké změny a věci, protože se většinou neděly,“ dodal.

MPO dnes dále uvedlo, že Prachař má zkušenosti ze správy radioaktivních odpadů a poslední fáze jaderného palivového cyklu, s legislativní přípravou zákonů a podzákonných právních předpisů v jaderné oblasti a též v oblasti jaderného, obchodního, korporátního, správního a finančního práva. Vystudoval práva na Západočeské univerzitě v Plzni. Absolvoval stáž na International School of Nuclear Law na Univerzitě v Montpellier, kde získal postgraduální diplom z mezinárodního jaderného práva. Mluví francouzsky a anglicky. Od května 2018 je předsedou představenstva České jaderné asociace.

Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065. Náklady na jeho stavbu a provoz mají podle dřívějších informací dosáhnout zhruba 111 miliard korun. Nyní se vyhořelé palivo z jaderných bloků ukládá do meziskladů přímo v areálech elektráren.

 

Ze světa

Jaderný podíl výroby elektrické energie v roce 2018 vzrostl ve Francii, ale klesl ve Spojeném království, říká EDF
19. února (NucNet): Produkce jaderných elektráren EDF ve Francii se v roce 2018 zvýšila o 3,7% na 393,2 TWh, ale produkce v jaderných elektrárnách EDF  ve Velké Británii se snížila o 7,5% na 59,1% oproti roku 2017. Důvodem byly výpadky kvůli údržbě a kontrolám. Uvedla to společnost ve své výroční zprávě.

Francouzská státní společnost říká, že zlepšená výkonnost ve Francii, kde provozuje 58 jaderných reaktorů, byla z velké části výsledkem výpadků v roce 2017 z důvodu nesrovnalostí ve výrobních záznamech ve výrobním závodě Le Creusot. Nesrovnalosti vedly k auditu všech výrobních záznamů a kontrol na řadě reaktorů.
Výkon byl také ovlivněn dočasným odstavením ze všech čtyř reaktorů na jaderné elektrárně Tricastin na jihu Francie po zjištění nedostatků v kanálu, které hraničí s objektem.
Ve Spojeném království, kde provozuje dceřiná společnost EDF  EDF Energy 15 reaktorů, došlo k poklesu jaderné výroby o 4,8 TWh v porovnání s rokem 2017 kvůli odstavení a následným kontrolám na Hunterstonu B a prodloužení výpadku v podniku Dungeness B.
Hunterston B-1 byl odstaven poté, co EDF Energy zjistila trhliny v grafitových cihlách aktivní zóny  reaktoru.
Dungeness B byl odstaven  po odhalení koroze  v seismických závěsech potrubí a nádrží.
EDF ve Francii zaznamenala nárůst zisku o 11,1% na 15,3 mld. EUR, zatímco tržby vzrostly o 6,3% na 68,9 mld. EUR. Čistý zisk klesl o 63% na 1,2 mld. EUR.
Ve Spojeném království naopak snížili zisky o 16,5% na 691 milionů liber. Za viníka označují propad jaderné výroby.
EDF uvedla, že byly dosaženy na stavbě  Hinkley Point C,  (dva bloky EPR ve výstavbě)"všechny klíčové milníky". Nové bloky, které mají být spouštěné kolem roku 2025  které zvýší výrobní bilanci Spojeného království o 7% .

 

Evropská iniciativa financování by neměla vyloučit jadernou energii, říká Foratom
15. února (NucNet): Evropská iniciativa, která pokrývá financování investic založených na environmentálních, sociálních a vládních aspektech, by se měla vztahovat na nízkouhlíkové technologie jako celek, aby byla v souladu s názorem Evropské komise.  Evropa v roce 2050 bude sestávat ze dvou zdrojů s nízkými emisemi uhlíku: obnovitelných zdrojů a jaderné energie, uvedl Foratom.
V postoji zveřejněném v tomto týdnu prohlásil Foratom, že iniciativa udržitelných financí, o níž se diskutuje Evropský parlament, by neměla za cíl vyloučit určitou technologii bez poskytnutí odpovídajícího odůvodnění.
"Aby bylo možné určit, zda je zdroj energie udržitelný či nikoliv, je důležité vyhodnotit každý zdroj na základě objektivních kritérií a používat celý přístup založený na životním cyklu," řekl Foratom.
"Iniciativa udržitelného financování by měla zachovat zásadu technologické neutrality a podpořit dlouhodobé investice do technologií schopných dekarbonizovat evropské hospodářství. Aby tak učinil, musí rozpoznat a zahrnout všechny nízkouhlíkové technologie, než aby se zaměřila pouze na obnovitelné zdroje energie. "
To také zajistí, že budoucí potenciální průlomové technologie s nízkými emisemi uhlíku, jiné než obnovitelné zdroje, nebudou z této iniciativy vyloučeny, řekl Foratom.
Foratom poznamenal v dokumentu o postoji, že ve své komunikaci o "čisté planetě pro všechny" Evropská komise potvrdila, že jaderné energie bude tvořit páteř bezuhlíkového evropského energetického systému spolu s obnovitelnými zdroji energie. Foratom uvedl, že poslední zpráva Mezivládního panelu o změně klimatu ohledně globálního oteplování uznala, že jaderná energetika má důležitou roli, pokud má svět udržet globální oteplování pod 1,5C

 

Ruská jaderná flotila generovala 2,9 TWh  nad plán  2018, říká Rosenergoatom
15. února (NucNet): Ruské jaderné elektrárny vyrobily 204,3 TWh (hrubého) elektřiny v roce 2018, což je o 2,9 TWh nad plán, protože údržba, servis a opravy byly "optimalizovány", řekl jaderný operátor Rosenergoatom. Společnost uvedla, že jaderná výroba země v roce 2018 dosáhla 1,4 TWh více než 2017.
Podle Rosenergoatom, dceřiné společnosti státní jaderné společnosti Rosatom, byl plán 2018 vyrobit nejméně 201 TWh.
Nejvyšší výrobu 35 TWh zaznamenaly čtyři bloky JE Kalinin  (VVER 1000) severozápadně od Moskvy. Následovala JE Balakovo (4xVVER 1000) s 31 TWh  a pět bloků  JE Leningrad  (RBMK + VVER 1200) ve Finském zálivu s 28 TWh.
V prosinci zahájila komerční provoz JE Leningrad 2-1  a tak se spolu se staršími čtyřmi bloky JE Leningrad stala s celkovým instalovaným výkonem 5 187 MW největším jaderným zařízením v Rusku, respektive v Evropě. Ale to jen do konce roku, kdy bylo zahájeno postupné odstavování starších bloků s reaktory RBMK
Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii má Rusko v komerčním provozu 36 jaderných reaktorů a šest ve výstavbě.
Rosenergoatom uvedl, že jaderný podíl na výrobě elektřiny v Rusku činí 19%. IAEA uvedla v roce 2017 hodnotu 17,9%.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany