Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

2017 - Poslední mimořádný rok v JE Dukovany

2017 - Poslední mimořádný rok v JE Dukovany

19.1.2017

Rozhodnutími k žádostem o povolení dlouhodobého provozu pro zbývající tři bloky Jaderné elektrárny Dukovany, o které ČEZ požádal nebo žádat teprve bude, skončí jedna z nejvýznamnějších etap v historii provozu dukovanské elektrárny.

Technická, ekonomická i časová náročnost všech provozních, kontrolních i investičních akcí znamenaly pro energetiky zvládnout zejména během posledních let řadu mimořádných akcí. Přes skutečnost, že je zajištění spolehlivosti, bezpečnosti a plnění všech podmínek provozu kontinuální proces, je rok 2017 tím posledním v přípravě dokumentace k žádostem a dokončení definovaných investičních akcí potřebných k zajištění dalšího dlouhodobého provozu všech čtyř bloků Jaderné elektrárny Dukovany a s tím spojených mimořádných činností.

Přes osmnáct miliard korun bylo v uplynulých letech investováno do obnovy a modernizace zařízení, realizace stresstestových opatření nebo splnění dalších podmínek Atomového zákona proto, aby Jaderná elektrárna Dukovany mohla nejméně dalších 20 let vyrábět elektrickou energii, kterou pokrývá 20 % spotřeby České republiky. Tato časově náročná opatření byla realizována za provozu elektrárny, a proto vedle omezení výroby vyžadovala maximální nasazení provozního i technického personálu. V letošním roce bude SÚJB předána dokumentace pro 2., 3. a 4. bok, složená z 1 200 hodnotících dokumentů o rozsahu 20 000 stran popisujících 160 technologických systémů elektrárny.

Technicky i ekonomicky nejnáročnějšími akcemi byly zodolňování objektů elektrárny proti zemětřesení, výstavba dvou nových ventilátorových věží a obnova systémů kontroly a řízení. Rok 2017 bude posledním rokem, kdy budou během několikaměsíčních odstávek bloků dokončeny zbývající modernizační akce, rozsáhlé testy, kontroly a zkoušky zařízení. Jednou z nejvýznamnějších investičních akcí bude obnova systému řízení obou centrálních čerpacích stanic, která si během roku vyžádá dva 50denní souběhy odstávek bloků. 

„Důvody jsou jednoznačně bezpečnostní a my s tím v našich plánech dlouhodobě počítáme,“ řekl Miloš Štěpanovský, ředitel elektrárny a dodává: “Delší odstávky během tzv. technické přípravy elektrárny na další dlouhodobý provoz přinášejí příležitost provozovat elektrárnu bezpečně a spolehlivě dalších nejméně 20 let a vyrábět stejné množství elektrické energii pro potřeby České republiky jako v předešlých letech.“

Aktuálně v elektrárně platí 1. stupeň ochrany, který byl z důvodu zhoršujícího vývoje bezpečnostní situace v EU zvýšen v březnu loňského roku. V průběhu roku byl také posílen početní stav Speciální jednotky Policie ČR, která sídlí přímo v elektrárně. Současně bylo také posíleno a modernizováno technické zabezpečení fyzické ochrany. V oblasti zajištění jaderné bezpečnosti budou v letošním roce energetici dokončovat například modernizaci systému radiační kontroly v celkové hodnotě 150 milionů korun. „Díky všem realizovaným modernizacím dosahuje elektrárna v oblasti jaderné bezpečnosti požadované úrovně a splňuje všechna stanovená kritéria“, řekl Roman Havlín, ředitel Útvaru bezpečnost Divize výroba ČEZ. Nové podmínky přináší také Atomový zákon, který nově definuje tzv. Životně důležité prostory, na základě kterých budou muset stovky zaměstnanců pohybujících se v elektrárně ke všem dosavadním testům a zkouškám absolvovat navíc i bezpečnostní prověrky.

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany, Jiří Bezděk, mluvčí JE Dukovany, ĆEZ, a.s.

Foto: Marian Runkas

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany