Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

25 let jaderného reaktoru Vrabec ČVUT FJFI

25 let jaderného reaktoru Vrabec ČVUT FJFI

7.12.2015

3.12. 1990 byl na katedře jaderných reaktoru  FJFI v Troji spuštěn školní reaktor VR 1 přezdívaný Vrabec.

Školní jaderný reaktor VR-1 je lehkovodní reaktor bazénového typu s obohaceným uranem. Moderátorem neutronů je lehká demineralizovaná voda, která slouží i jako reflektor, biologické stínění a chladivo. Odvod tepla z aktivní zóny probíhá přirozenou konvekcí.

Těleso reaktoru VR-1 má tvar osmistěnu, vyrobeného ze stínícího betonu. V tělese reaktoru jsou umístěny dva bazény - nádoby, značené H01 a H02. Obě jsou prakticky shodné, různá je však jejich funkce a tím i jejich vnitřní vybavení. Reaktorová nádoba H01 je určena pro aktivní zónu, nádoba H02 je manipulační. Toto uspořádání bylo zvoleno především z důvodů radiační ochrany a usnadnění některých manipulací. Manipulační nádoba umožňuje plnit řadu funkcí, mimo jiné je vybavena chránilištěm pro odkládání palivových článků a také umožňuje přípravu experimentů. V případě potřeby lze obě nádoby pomocí hradítka vodotěsně oddělit. To je výhodné zejména při prohlídkách a kontrolách jednotlivých nádob, příp. i při větších úpravách aktivní zóny.

Bazénové uspořádání reaktoru umožňuje jednoduchý a rychlý přístup k aktivní zóně, snadné zakládání a vyjímání různých experimentálních vzorků a detektorů, jednoduchou a bezpečnou manipulaci s palivovými články apod. Vnitřní části reaktoru sestávají z několika funkčních skupin, které vesměs navazují na aktivní zónu reaktoru. Patří mezi ně zejména nosný systém aktivní zóny, rošty, nosný systém regulace, měřící kanály, provozní a měřící potrubí a chrániliště palivových článků v nádobě H02. V reaktorové nádobě je i plošina, která umožňuje manipulace v aktivní zóně a jejím okolí při snížené hladině vody.

(převzato z http://www.reaktorvr1.eu)

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany