Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

35 let od zahájení zkušebního provozu 1. bloku Dukovan

35 let od zahájení zkušebního provozu 1. bloku Dukovan

4.5.2020

3. května 1985 začal zkušební provoz první jaderné elektrárny na českém území. Jednalo se o klíčový milník, který na další desítky let posílil stabilitu energetické soustavy a soběstačnost České republiky. V průběhu následujících dvou let se energetikům podařilo spustit další tři výrobní bloky a zprovoznit celou jadernou elektrárnu. Elektrárna dodala do sítě od svého spuštění 452 milionů megawatthodin elektrické energie, která by stačila na sedm let spotřeby celé České republiky a díky ní také nemuselo být do ovzduší vypuštěno 338 milionů tun oxidu uhličitého.

3. květen 1985, první blok Jaderné elektrárny Dukovany. V reaktoru již od února probíhá řízená štěpná reakce. Od tohoto dne však energetici zahajují zkušební provoz a s tím spojené stabilní dodávky bezemisní elektrické energie, které až na odstávky pro výměnu paliva a modernizaci pokračují celých 35 let. I v průběhu dalších týdnů bude následovat řada kontrol. Po šestiměsíčním období 3.11.1985 pak přechází blok do ostrého nominálního provozu. V následujících dvou letech se k prvnímu dukovanskému bloku přidávají ještě tři další.

„Nebyla to úplná premiéra, v tehdejším Československu už jaderné bloky fungovaly v Jaslovských Bohunicích, kde řada odborníků získala první zkušenosti, ale samozřejmě, byla to obrovská událost a ukázalo se, že oprávněně,“ říká člen spouštěcí skupiny prvního výrobního bloku František Prokop, a současný zaměstnanec JE Dukovany.

Výstavba tehdy největší elektrárny u nás začala na pomezí jižní Moravy a Vysočiny už v roce 1978. Postupně zde vyrostly čtyři výrobní bloky, osm chladicích věží a desítky dalších budov. Náklady na stavbu se pohybovaly mezi 30-32 miliardami tehdejších československých korun. Obrys elektrárny se od dokončení posledního bloku zásadně nezměnil, zblízka jde ale po pětatřiceti letech o téměř novou elektrárnu.

„Do zvyšování bezpečnosti, spolehlivosti a modernizace Dukovan jsme od začátku provozu investovali desítky miliard korun. Stále hledáme možnosti zlepšování a nová technická řešení, navíc podmínky pro provoz se stále vyvíjí a reagujeme tak, abychom splňovali současné i budoucí požadavky,“ vysvětluje Bohdan Zronek.

Původně instalovaný výkon 1760 MW byl po využití projektových rezerv a modernizaci zařízení zvýšen na současných 2040 MW. Ročně tak elektrárna vyrobí přes 14 000 000 MWh elektrické energie a společně s Jadernou elektrárnou Temelín dlouhodobě pokrývají přes 40 % spotřeby České republiky.

Vláda a společnost ČEZ se dohodly na vybudování nového jaderného zdroje v blízkosti stávající elektrárny. Loni v srpnu vydalo ministerstvo životního prostředí souhlasné stanovisko EIA k záměru výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech. Tendr na dodavatele by měl ČEZ zahájit na konci roku a o dva roky později by měl být znám zhotovitel nového bloku, který výkonově nahradí stávající bloky po jejich odstavení.

 

Časová osa:
1970    Mezivládní dohoda ČSSR – SSSR o spolupráci při výstavbě jaderných elektráren

1975   Rozhodnutí vlády o výstavbě 4 bloků v Dukovanech

1978   Obnovení prací výstavby

1979   Červen - Zahájení betonáže základové desky prvního reaktorového bloku

1982   Osazení tlakové nádoby reaktoru pro 1. blok

1984   31. prosince - Zahájení zavážení paliva do reaktoru 1. bloku

1985
12. února ve 23:11 hodin - Dosažení minimálního kontrolovaného výkonu reaktoru prvního bloku

26. března - dosažení 100% výkonu

3. května - zahájení zkušebního provozu 1. bloku

1986

20.3. – zahájení zkušebního provozu 2. bloku

20.12. – zahájení zkušebního provozu 3. bloku

1987

19.7. – zahájení zkušebního provozu 4. bloku

2016

ČEZ od SÚJB obdržel pro blok č. 1 novou provozní licence na dobu neurčitou s několika provozními podmínkami

2017 

ČEZ pro bloky č. 2, 3 a 4 od SÚJB obdržel nové provozní licence na dobu neurčitou doplněnou o několik provozních podmínek

2019

Srpen  – ČEZ obdržel Ministerstva životního prostředí ČR vydalo stanovisko v rámci procesu EIA souhlasné pro stavbu nových jaderných bloků v lokalitě Dukovany

2020

Březen  – ČEZ podal na SŮJB žádost o umístění nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany

Duben – Vláda ČR přijala dvě ze tří smluv mezi státem a ČEZ k přípravě výstavby nového zdroje v Dukovanech

 

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany