Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

60 let jaderné energetiky v Česku

4.6.2015

Převzato:  Hospodářské noviny | 4.6.2015 | Rubrika: Příloha - Atom Energy Outlook 2015 | 

Historii jaderné energetiky v tuzemsku lze vyjádřit vzorcem 2 × 30 = 60. Prvních 30 let uběhlo od roku 1955, kdy tehdejší Československo odstartovalo mírový jaderný program, založilo výzkumný ústav ÚJV a zahájilo výuku jaderné fyziky a inženýrství, do roku 1985, kdy zahájil v jihomoravských Dukovanech provoz první lehkovodní reaktor ruského typu VVER. První dukovanský blok letos slaví 30 let od spuštění provozu. Během této doby se v Česku podařilo zprovoznit celkem šest reaktorů – čtyři v Dukovanech a dva v Temelíně. Polovina z 30 je 15. Půlkulaté patnácté výročí od zahájení provozu letos oslaví také první blok temelínské elektrárny. Rok 2015 je tedy hlavně rokem výročí, naopak žádný velký posun směrem k rozhodnutí stavět nové jaderné bloky čekat nelze.

1955
Duben 1955 Československá vláda podepsala se Sovětským svazem dohodu o pomoci při rozvoji využívání jádra v energetice.
Červen 1955 Ministři rozhodli o vzniku Vládního výboru pro výzkum a mírové využití atomové energie (dnes ÚJV v Řeži).
Září 1955 Zahájení výuky na Fakultě technické a jaderné fyziky při Univerzitě Karlově v Praze (v roce 1959 přechází pod ČVUT).

Srpen 1958 Začíná výstavba první československé jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích. Reaktor A1 začal dodávat elektřinu do sítě v roce 1972.

30. 4. 1970 Československá vláda podepsala smlouvu se Sovětským svazem o spolupráci při stavbě lehkovodních reaktorů VVER.

Červenec 1978 Začíná výstavba první jaderné elektrárny v českých zemích – u jihomoravských Dukovan. Fungovat začala v roce 1985. Únor 1987 Start prací na staveništi Jaderné elektrárny Temelín v jižních Čechách. Ta má mít čtyři 1000MW reaktory, plán je později redukován na dva.

1. 1. 1993 Při rozdělení Československa se dělí i jaderný dozor, v Česku vznikl Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB).
14. 5. 1993 ČEZ podepisuje smlouvu na dodávku řídicích a dalších systémů pro Temelín s koncernem Westinghouse.

1. 6. 1997 Ministerstvo průmyslu a obchodu zakládá organizaci s názvem Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO).

21. 12. 2000 První spuštění 1. bloku Jaderné elektrárny Temelín. O dva roky později zahajuje provoz druhý blok.

3. 8. 2009 ČEZ vyhlásil soutěž na dostavbu třetího a čtvrtého bloku v Temelíně.

10. 4. 2014 Vedení ČEZ zrušilo tendr na dostavbu Temelína poté, co nezískalo vládní garanci návratnosti investice.

18. 5. 2015 Vláda schválila aktualizovanou státní energetickou koncepci. Ta počítá se spuštěním tří nových jaderných bloků v letech 2033 až 2037.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany