Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zpravodaje @INFO JE Dukovany a JE Temelín - červen 2019

Zpravodaje @INFO JE Dukovany a JE Temelín - červen 2019

Vyšla červnová čísla čísla elektornickýoch zpravodajů @INFO JE Dukovany a @INFO JE Temelín.

Příprava dostavby Dukovan se prý zrychlila

Příprava dostavby Dukovan se prý zrychlila

 Haló noviny | 27.6.2019 | Rubrika: Z ekonomiky | Strana: 6 | Téma: JE DukovanyFinská „Jeskyně“ na uložení jaderného odpadu má vydržet sto tisíc let. V Česku se chystá také

Finská „Jeskyně“ na uložení jaderného odpadu má vydržet sto tisíc let. V Česku se chystá také

Hospodářské noviny | 27.6.2019 | Rubrika: Podniky a trhy | Strana: 17 | Autor: Zuzana Keményová | Téma: ČEZ

Energetici v Dukovanech na základě detailních kontrol přerušili náběh 2. bloku

Dnes ve 12 hodin energetici v Jaderné elektrárně Dukovany přerušili zvyšování výkonu 2. výrobního bloku, který spustili v neděli po provedené odstávce. Důvodem je možná závada na jednom z šesti parogenerátorů, kterou energetici zjistili při standardně prováděných kontrolách a testech v rámci postupného zvyšování výkonu. Práce si vyžádají několikadenní odpojení bloku od přenosové sítě. Omezení výroby se zákazníků nijak nedotkne. ČEZ potřebný výkon pokryje z jiných zdrojů.

Zpravodaj EDU č. 2/2019

Zpravodaj EDU č. 2/2019

Vyšlo druhé číslo Zpravodaje EDU 2/2019, jehož distribuce do všech domácnkostí v obcích zóny havarijního plánování proběhne v nejbližších dnech. Elektronickou verzi je možné prohlédnout na webu Aktivní Zóna - https://www.aktivnizona.cz/cs/zpravodaj

Zprávy z jaderné energetiky - 14. 6.2019

Jednou větou

V Dukovanech jsou v provozu bloky 1, 3 a 4. Druhý blok je v odstávce pro výměnu paliva, revize a kontroly zařízení. Odstávka je plánována do 21.6.

V Temelíně jsou oba bloky na plném výkonu.

Ze světa: Belgický regulátor schválil restart  JE Tihange-2 po problémech s degradací betonu.
Konsorcium založené pro nasazení SMR-160 na Ukrajině. Wood  získal zakázku na služby pro Hinkley Point C

Začalo cvičení ZÓNA 2019

Začalo cvičení ZÓNA 2019

Sto čtyřicet vteřin trvající kolísavý tón sirén odstartoval v dnes ráno cvičení Zóna 2019. Jeho cílem je prověřit schopnost krizových štábů a složek Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje aktivně reagovat na fiktivní nehodu v Jaderné elektrárně Temelín.

Zpravodaj @INFO JE Dukovany - 3/2019

Zpravodaj @INFO JE Dukovany - 3/2019

Aktuální novinky z jaderné energetiky v regionu JE Dukovany.

Zabezpečení jaderných elektráren se stále vylepšuje, aby odpovídalo trendům doby

Zabezpečení jaderných elektráren se stále vylepšuje, aby odpovídalo trendům doby

Stovky vyřízených bezpečnostních prověrek, změny ve vnitřní legislativě i doplnění fyzických zábran a dalších prvků.  Tak vypadá v praxi zvyšování úrovně zabezpečení českých jaderných elektráren. Jde o logický vývoj v čase u elektráren, které zabezpečují dodávky elektřiny i půl století a v průběhu života se proměňují s dobou. S hlavními novinkami se dnes v dukovanské jaderné elektrárně seznámili na uzavřeném zasedání zástupci státu i vybraní zaměstnanci. Pro ty byly určeny i prohlídky techniky ostrahy, policistů a vojáků, kteří se podílejí na střežení jaderného zařízení.

V Dukovanech zahájili výměnu paliva v druhém bloku

V Dukovanech zahájili výměnu paliva v druhém bloku

Energetici v Jaderné elektrárně Dukovany po 94 dnech plného provozu všech čtyř výrobních bloků zahájili odstávku druhého výrobního bloku. Kromě výměny části paliva mají v plánu řadu kontrol, servisních a modernizačních prací. Přesně ve 12 hodin v pátek 17. 5. operátoři zahájili postupné snižování výkonu reaktoru a blok přestal elektřinu dodávat kolem 17 hodiny. Ostatní tři dukovanské výrobní bloky zůstávají v provozu na plném výkonu. Odstávka se odběratelů nijak nedotkne, dočasně sníženou výrobu elektřiny ČEZ nahradí z dalších energetických zdrojů.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany