Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 17. listopad 2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1,2, 3 na plném výkonu, blok č. 4 je odstaven pro opravu na sekundární části.

V ETE jsou oba bloky v provozu na plném výkonu

A co si myslíte vy…? Má být elektromobil slyšet?

Z domova: Žádost o EIA pro EDU 5 byla podána.

Ze světa: NASA testuje prototyp reaktoru “Kilopower”.  Sogin začal demontáž JE Garigliano. Uzavření dohody Rusko - Filipíny. Průzkumné práce pro kanadské úložiště RAO byly zahájeny.  China a Vietnam budou spolupracovat v oblasti jaderné bezpečnosti

První parogenerátor na JE Fuqing 5 byl instalován. JE Rooppur v Bangladéši získala stavební povolení

Technici v Dukovanech dokončují kontroly zařízení na čtvrtém výrobním bloku

Úterý 14.11.2017 – Technici v Jaderné elektrárně Dukovany dokončují kontroly zařízení po provedené opravě malé netěsnosti na nejaderné části zařízení. V souladu s nastaveným pravidly jsou nyní prováděny preventivní kontroly obdobných zařízení sekundární části elektrárny, které potrvají v řádu dnů.  Přesný termín opětovného uvedení bloku do provozu bude upřesněn v souladu s nastavenými pravidly. Bloky 1, 2 a 3 jsou provozovány na 100% výkonu.

ČEZ žádá o posouzení vlivu nových jaderných bloků v Dukovanech na životní prostředí

ČEZ žádá o posouzení vlivu nových jaderných bloků v Dukovanech na životní prostředí

V souladu s Aktualizovanou státní energetickou koncepcí podnikla společnost ČEZ další  krok v procesu komplexního posouzení vlivů plánované výstavby nových bloků v lokalitě Dukovany na životní prostředí. Dnes předala Ministerstvu životního prostředí dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, která zohledňuje závěr zjišťovacího řízení ze dne 9. 12. 2016, ve kterém MŽP formulovalo doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci EIA kladen zvýšený důraz. Jde o významný posun v naplňování Národního akčního plánu souvisejícího s dlouhodobým zajištěním energetické soběstačnosti České republiky.

V pátek 10.11. technici zahájí opravu čtvrtého bloku elektrárny Dukovany

Dnes dopoledne technici zjistili důvod zvýšeného nátoku čisté neaktivní vody v uzavřeném drenážním systému čtvrtého výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Jeho zdrojem je drobná netěsnost malého impulsního měřícího potrubí v systému sekundární části elektrárny. Před zahájením prací je nutné blok dochladit a v souladu s nastavenými pravidly proběhnou v rámci odstávky i kontroly dalšího zařízení. Opravu technici zahájí v průběhu zítřejšího dopoledne.

Dukovany dočasně odstavují 4. reaktorový blok

Technici v jaderné elektrárně Dukovany odstavili 4. reaktorový blok. Kontroly potvrdily zvýšený nátok do sběrné nádrže v uzavřené části technologie v nejaderné části elektrárny.  Přesnou příčinu zvýšeného nátoku čisté (neaktivní) vody v uzavřeném drenážním systému budeme moci určit po dostatečném vychlazení technologie, které očekáváme v průběhu zítřejšího dne. Délku kontrol a případných navazujících prací upřesníme v souladu s nastavenými pravidly. V provozu zůstávají bloky 1, 2 a 3.

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

 

Dukovany jedou na plný výkon, skončila plánovaná odstávka třetího reaktorového bloku

Dukovany jedou na plný výkon, skončila plánovaná odstávka třetího reaktorového bloku

Dukovany 6. 11. 2017 – V Dukovanech jsou v provozu všechny čtyři bloky. Energetici o víkendu podle plánu zahájili výrobu elektrické energie z třetího výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany a ukončili tak poslední plánovanou odstávku letošního roku. Kromě výměny paliva a řady kontrol dokončili i 69 modernizačních akcí.

Mezinárodní experti: Temelín je kvalitní dobře provozovaná elektrárna

Mezinárodní experti: Temelín je kvalitní dobře provozovaná elektrárna

Celý týden prověřovalo sedm odborníků ze čtyř zemí elektrárnu Temelín. Dnes prověrka Světového sdružení provozovatelů jaderných elektráren (WANO) skončila. Odborníci potvrdili, že Temelín je kvalitně provozovanou elektrárnou. Podle expertů elektrárna dobře pracovala s návrhy, které jí doporučili v prosinci 2015.

Zprávy z jaderné energetiky - 27. říjen 2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1,2,4 na plném výkonu, blok č. 3 má pozastavený náběh po odstávce pro opravu ventilu na přívodu páry k turbíně.

V ETE jsou oba bloky v provozu na plném výkonu.

Z domova: EIA pro EDU 5. Zpoždění NAPJE aneb co dělá Stály ministerský výbor?

Ze světa: Bienále WANO 2017, nové výzvy pro provozovatele jaderných elektráren.

Obyvatelstvo doporučuje dostavbu jihokorejských jaderných bloků. Toshiba má zájem podporovat flotilu ukrajinských reaktorů. Demontáž JE Kori 1. EDF předpokládá snížení nákladů na výstavbu EPR

Výročí pro příští týden: 28. 10. 1986 -  Spuštění 3. blok JE Dukovany (MKV)

Zpoždění NAPJE aneb co dělá Stálý ministerský výbor

Harmonogram realizace Národního akčního plánu pro jadernou energetiku (NAPJE), má stále zpoždění. Za plnění  NAPJE je odpovědný Stálý ministerský výbor s administrací Státním zmocněncem. NAPJE, který vychází ze Státní energetické koncepce, ukládá výstavbu nových jaderných bloků v EDU z pohledu energetické samostatnosti a bezpečnosti ČR.

Proces EIA pro nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany

Proces EIA pro nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany

V pátek 27.10. se uskutečnil v JE Dukovany seminář pro OBK a starosty zástupce obcí a krají z okolí EDU v souvislosti s procesem EIA - studie vlivu stavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany na životní prostředí.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany