Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Dukovany jedou na plný výkon, skončila plánovaná odstávka třetího reaktorového bloku

Dukovany jedou na plný výkon, skončila plánovaná odstávka třetího reaktorového bloku

Dukovany 6. 11. 2017 – V Dukovanech jsou v provozu všechny čtyři bloky. Energetici o víkendu podle plánu zahájili výrobu elektrické energie z třetího výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany a ukončili tak poslední plánovanou odstávku letošního roku. Kromě výměny paliva a řady kontrol dokončili i 69 modernizačních akcí.

Mezinárodní experti: Temelín je kvalitní dobře provozovaná elektrárna

Mezinárodní experti: Temelín je kvalitní dobře provozovaná elektrárna

Celý týden prověřovalo sedm odborníků ze čtyř zemí elektrárnu Temelín. Dnes prověrka Světového sdružení provozovatelů jaderných elektráren (WANO) skončila. Odborníci potvrdili, že Temelín je kvalitně provozovanou elektrárnou. Podle expertů elektrárna dobře pracovala s návrhy, které jí doporučili v prosinci 2015.

Zprávy z jaderné energetiky - 27. říjen 2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1,2,4 na plném výkonu, blok č. 3 má pozastavený náběh po odstávce pro opravu ventilu na přívodu páry k turbíně.

V ETE jsou oba bloky v provozu na plném výkonu.

Z domova: EIA pro EDU 5. Zpoždění NAPJE aneb co dělá Stály ministerský výbor?

Ze světa: Bienále WANO 2017, nové výzvy pro provozovatele jaderných elektráren.

Obyvatelstvo doporučuje dostavbu jihokorejských jaderných bloků. Toshiba má zájem podporovat flotilu ukrajinských reaktorů. Demontáž JE Kori 1. EDF předpokládá snížení nákladů na výstavbu EPR

Výročí pro příští týden: 28. 10. 1986 -  Spuštění 3. blok JE Dukovany (MKV)

Zpoždění NAPJE aneb co dělá Stálý ministerský výbor

Harmonogram realizace Národního akčního plánu pro jadernou energetiku (NAPJE), má stále zpoždění. Za plnění  NAPJE je odpovědný Stálý ministerský výbor s administrací Státním zmocněncem. NAPJE, který vychází ze Státní energetické koncepce, ukládá výstavbu nových jaderných bloků v EDU z pohledu energetické samostatnosti a bezpečnosti ČR.

Proces EIA pro nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany

Proces EIA pro nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany

V pátek 27.10. se uskutečnil v JE Dukovany seminář pro OBK a starosty zástupce obcí a krají z okolí EDU v souvislosti s procesem EIA - studie vlivu stavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany na životní prostředí.

Návštěva z poloostrova Kola v Třebíči a v JE Dukovany

Návštěva z poloostrova Kola v Třebíči a v JE Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany navštívila loni v červnu jadernou elektrárnu Kola na Kolském poloostrově v Rusku. Nyní Kolští návštěvu Dukovanským oplatili.

Upozoronění - zkoušky PV parogenerátorů a PSA v rámci náběhu 3. RB v JE Dukovany

V rámci náběhu 3. reaktorového bloku po plánované odstávce (TGO) dnes ve večerních nebo nočních hodinách proběhne zkouška pojišťovacích ventilů parogenerátorů (PV PG) a přepouštěcích stanic do atmosféry (PSA).

Podobně jako při zkoušce technického systému varování, mohou být zvukové signály těchto zkoušek slyšitelné i mimo areál JE Dukovany.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na tiskového mluvčího JE Dukovany, pana Jiřího Bezděka, tel. 725 658 965.

Hermetické boxy v JE Dukovany jsou ve výborném stavu

Experti v Jaderné elektrárně Dukovany v minulých dnech odzkoušeli a prověřili stav hermetického boxu na reaktorovém bloku č. 3. Od soboty zde probíhala zkouška integrity hermetické obálky. Tu  energetici natlakovali vzduchem na hodnotu 130 kPa.  Velmi přibližně to odpovídá tlaku, který na tělesa působí v hloubce 13 metrů pod hladinou. Měření pevnosti a těsnosti prokázala velmi dobrý stav, odpovídající požadavkům pro další dlouhodobý bezpečný provoz JE.

Zprávy z jaderné energetiky - 13. říjen 2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1,2,4 na plném výkonu, blok č. 3 v plánované odstávce, byla ukončena zavážka paliva do reaktoru.

V ETE jsou oba bloky v provozu na plném výkonu.

Z domova: Vláda odložila jednání o dopravě těžkých komponent pro nové jaderné bloky.

Ze světa: Foratom volá po nastavení vztahů v jaderném průmyslu po Brexitu. Velká Británie hraje vedoucí roli díky své jasné jaderné strategii, říká Westinghouse. Nový harmonogram pro Olkiluoto 3, spouštění v roce 2019. Na Ruské plovoucí JE byly ukončeny proplachy primárního okruhu.

Seminář OBK při JE Dukovany - 28.11.2017, Zámek Valeč

Seminář OBK při JE Dukovany - 28.11.2017, Zámek Valeč

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany pořádá v úterý 28. listopadu v Hotelu Zámek ve Valči každoroční seminář o aktuálním provozu i budoucnosti elektrárny. Zazní tedy nejen informace ze současného stavu provozu, stavu udělení povolení pro jednotlivé bloky, ale také k aktuálnímu stavu a vývoji projektu výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Podrobnější informace jsou v programu, který je ke stažení níže.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany