Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zpoždění NAPJE aneb co dělá Stálý ministerský výbor

Harmonogram realizace Národního akčního plánu pro jadernou energetiku (NAPJE), má stále zpoždění. Za plnění  NAPJE je odpovědný Stálý ministerský výbor s administrací Státním zmocněncem. NAPJE, který vychází ze Státní energetické koncepce, ukládá výstavbu nových jaderných bloků v EDU z pohledu energetické samostatnosti a bezpečnosti ČR.

Proces EIA pro nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany

Proces EIA pro nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany

V pátek 27.10. se uskutečnil v JE Dukovany seminář pro OBK a starosty zástupce obcí a krají z okolí EDU v souvislosti s procesem EIA - studie vlivu stavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany na životní prostředí.

Návštěva z poloostrova Kola v Třebíči a v JE Dukovany

Návštěva z poloostrova Kola v Třebíči a v JE Dukovany

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany navštívila loni v červnu jadernou elektrárnu Kola na Kolském poloostrově v Rusku. Nyní Kolští návštěvu Dukovanským oplatili.

Upozoronění - zkoušky PV parogenerátorů a PSA v rámci náběhu 3. RB v JE Dukovany

V rámci náběhu 3. reaktorového bloku po plánované odstávce (TGO) dnes ve večerních nebo nočních hodinách proběhne zkouška pojišťovacích ventilů parogenerátorů (PV PG) a přepouštěcích stanic do atmosféry (PSA).

Podobně jako při zkoušce technického systému varování, mohou být zvukové signály těchto zkoušek slyšitelné i mimo areál JE Dukovany.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na tiskového mluvčího JE Dukovany, pana Jiřího Bezděka, tel. 725 658 965.

Hermetické boxy v JE Dukovany jsou ve výborném stavu

Experti v Jaderné elektrárně Dukovany v minulých dnech odzkoušeli a prověřili stav hermetického boxu na reaktorovém bloku č. 3. Od soboty zde probíhala zkouška integrity hermetické obálky. Tu  energetici natlakovali vzduchem na hodnotu 130 kPa.  Velmi přibližně to odpovídá tlaku, který na tělesa působí v hloubce 13 metrů pod hladinou. Měření pevnosti a těsnosti prokázala velmi dobrý stav, odpovídající požadavkům pro další dlouhodobý bezpečný provoz JE.

Zprávy z jaderné energetiky - 13. říjen 2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1,2,4 na plném výkonu, blok č. 3 v plánované odstávce, byla ukončena zavážka paliva do reaktoru.

V ETE jsou oba bloky v provozu na plném výkonu.

Z domova: Vláda odložila jednání o dopravě těžkých komponent pro nové jaderné bloky.

Ze světa: Foratom volá po nastavení vztahů v jaderném průmyslu po Brexitu. Velká Británie hraje vedoucí roli díky své jasné jaderné strategii, říká Westinghouse. Nový harmonogram pro Olkiluoto 3, spouštění v roce 2019. Na Ruské plovoucí JE byly ukončeny proplachy primárního okruhu.

Seminář OBK při JE Dukovany - 28.11.2017, Zámek Valeč

Seminář OBK při JE Dukovany - 28.11.2017, Zámek Valeč

Občanská bezpečnostní komise při JE Dukovany pořádá v úterý 28. listopadu v Hotelu Zámek ve Valči každoroční seminář o aktuálním provozu i budoucnosti elektrárny. Zazní tedy nejen informace ze současného stavu provozu, stavu udělení povolení pro jednotlivé bloky, ale také k aktuálnímu stavu a vývoji projektu výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Podrobnější informace jsou v programu, který je ke stažení níže.

Zprávy z jaderné energetiky - 6. říjen 2017

Jednou větou

V Dukovanech jsou bloky 1,2,4 na plném výkonu, blok č. 3 v plánované odstávce, probíhá zavážka paliva do reaktoru.

V ETE jsou oba bloky v provozu na plném výkonu

Ze světa: Budúci týždeň začne demolácia chladiacich veží atómky V1 v Bohuniciach. Americká JE Palisades bude v provozu do roku 2022. Westinghouse podepsal smlouvu na demontáž slovenské V1. Reaktor JE Tianwan 3 poprvé kritický. EdF dostalo příkaz jaderného dozoru k odstavení JE Tricastin.

Z domova: ŠJS se ZAT modernizují Arménskou JE. Dukovanská výzva a její osud.

Výročí pro příští týden: 11.10. 2000 -  spuštění JE ETE 1

Experti vylepšili mezisklad použitého paliva v  Dukovanech

Experti vylepšili mezisklad použitého paliva v Dukovanech

V Jaderné elektrárně Dukovany dokončili modernizaci vedení kabelů měření obalových souborů. Modernizace obnášela zodolnění a částečnou výměnu kabelů, vybudování nových kabelových kanálů, chrániček a instalaci magnetických příchytek měřicích kabelů přímo na obalových souborech. Šestiměsíční technicky i organizačně náročná modernizace ČEZ stála necelé čtyři miliony korun. Patří k dlouhé řadě vylepšení, díky kterým bude moci dukovanská elektrárna fungovat ještě desítky let.

@INFO JE Dukovany - 7/2017

@INFO JE Dukovany - 7/2017

Vyšlo zářijové číslo elektronického zpravodaje Skupiny ČEZ pro region JE Dukovany.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany