Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Jaderná elektrárna Dukovany otevře na 24 hodin své brány návštěvníkům

Jaderná elektrárna Dukovany otevře na 24 hodin své brány návštěvníkům

Jaderná elektrárna Dukovany od pátku 19. 8. od 15.00 hod. do soboty 20. 8. do 15.00 hod. otevře své brány veřejnosti. Celých 24 hodin budou moci zájemci navštívit nejen infocentrum elektrárny, ale také trenažer pro operátory blokových dozoren a střežený prostor elektrárny. Jedinečnou příležitost prohlédnout si elektrárnu nejen přes den, ale také v noci budou mít všichni zaregistrování starší 15 let.

Zprávy z jaderné energetiky - 6. srpen 2016

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

Energetické Třebíčsko pořádá Kulaté stoly

Energetické Třebíčsko pořádá Kulaté stoly

V úterý 30. srpna pořádá kulatý stůl s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku Jánem Štullerem.

V úterý 6.  září pořádá kulatý stůl s názvem Dodavatelské zajištění výstavby 5. bloku v JE Dukovany ve spolupráci s Rosatomem.

Zprávy z jaderné energetiky - 31. červenec 2016

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

ČEZ požádal o prodloužení platnosti stávajícího povolení k provozu 2. RB

ČEZ, a. s., dnes 29. 7. 2016 požádal SÚJB o prodloužení platnosti stávajícího povolení k provozu 2. reaktorového bloku Jaderné elektrárny Dukovany, které končí k 31. 12. 2016. Z důvodu provádění RTG kontrol došlo k posunu zahájení letošní odstávky 2. reaktorového bloku na 16. 9. 2016. V jejím průběhu musí být provedena řada speciálních kontrol a zkoušek, jejichž výsledky musí být zapracovány do dokumentace, která je podkladem k žádosti na další dlouhodobý provoz.  Prodloužením platnosti stávajícího povolení bude vytvořen dostatečný časový prostor pro zpracování těchto výsledků. ČEZ proto žádá o prodloužení platnosti do 10. 7. 2017, ale konečné rozhodnutí bude na posouzení SÚJB.

Nový jaderný zdroj v Dukovanech

ČEZ žádá MŽP o posouzení vlivů případné výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech na životní prostředí.

@INFO - 6/2016 - JE Temelín

@INFO - 6/2016 - JE Temelín

Vyšlo další číslo elektronického zpravodaje Skupiny ČEZ pro region JE Temelín.

Zprávy z jaderné energetiky - 2. červenec 2016

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

Jaderný svět v polovině roku 2016

Přehled o provozu a výstavbě jaderných reaktorů ve světě k polovině roku 2016.

@INFO - 6/2016 - JE Dukovany

@INFO - 6/2016 - JE Dukovany

Elektronický zpravodaj Skupiny ČEZ pro region JE Dukovany - souhrn informací za období června 2016

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany