Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zájemci o jádro v Česku přijedou na námluvy

Světové špičky ve stavění jaderných elektráren budou na přelomu ledna a února jednat o případném vybudování nových bloků v Česku. Zástupci šesti společností a konsorcií ze tří světadílů budou české straně prezentovat, jak by se případně mohli podílet na největší zakázce v historii země. „S každým z nich zvlášť budeme mít dvoudenní workshop. Potřebujeme si vyjasnit a projednat finančněekonomické otázky,“ vysvětluje vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller. Stát počítá s tím, že v roce 2035 spustí nový reaktor. Vzniknout by mohl spíš v Dukovanech než v Temelíně. Cena takového projektu se na trhu pohybuje kolem 150 miliard korun.

Jaderné elektrárny díky mrazům vyrábí více elektřiny

Jaderné elektrárny díky mrazům vyrábí více elektřiny

Mráz totiž pomáhá zvyšovat výkon elektrárny, rychleji chladne voda v chladících věžích.

Vliv mrazivého počasí na spotřebu elektrické energie

Vliv mrazivého počasí na spotřebu elektrické energie

Zprávy ze Správy

Zprávy ze Správy

Novinky Správy úložišť radioaktivních odpadů vydané v časopise Zprávy ze Správy - Zima 2016.

ČEZ požádal o další provoz 2. reaktorového bloku Jaderné elektrárny Dukovany

ČEZ požádal o další provoz 2. reaktorového bloku Jaderné elektrárny Dukovany

Dne 2. 1. 2017 podal ČEZ, a. s., na Státní úřad pro jadernou bezpečnost žádost o povolení provozu 2. reaktorovému bloku Jaderné elektrárny Dukovany po 10. 7. 2017, kdy vyprší platnost stávajícího povolení. Žádost je podávána v souladu s novým Atomovým zákonem, jež vstoupil v platnost počátkem letošního roku. Následuje období posuzování předložených dokumentů, v jehož průběhu mohou být vzneseny požadavky na doplnění, které budou průběžně vypořádány. S ohledem na plánované doplnění dokumentace k podané žádosti z aktuálně probíhající odstávky druhého reaktorového bloku je předpoklad vydání rozhodnutí SÚJB na počátku července.

Zahájeno řízení ohledně dalšího provozu 2. bloku Dukovan

SÚJB dnes, v pondělí 2. ledna 2017, zahájil správní řízení  o udělení povolení k provozu 2. bloku jaderné elektrárny Dukovany. Stalo se tak poté, co žadatel, společnost ČEZ, a.s., doručil na náš úřad žádost o toto povolení. Správní lhůta pro vydání povolení je 6 měsíců, během nichž bude podrobně posouzena stanovená dokumentace z hlediska úplnosti a správnosti.

Nový atomový zákon má pomoci nejen při stavbě nových bloků

V Česku začal od začátku roku 2017 platit nový atomový zákon, který zpřesňuje požadavky a procesní pravidla pro provoz nynějších a pro spouštění nových bloků jaderných elektráren.

Daniel Beneš potvrzen v pozici předsedy představenstva Skupiny ČEZ

Dozorčí rada ČEZ dne 22. prosince svou volbou potvrdila Daniela Beneše ve funkci předsedy představenstva společnosti ČEZ i pro další čtyřleté funkční období. „Rozhodnutí o prodloužení mandátu předsedy představenstva je signálem, jenž potvrzuje směřování Skupiny ČEZ v období, které je pro další vývoj energetického sektoru v Evropě kritické. ČEZ stojí před zásadními strategickými kroky, kterými bude muset na změny v energetice reagovat, aby zabezpečil úkoly uložené akcionáři a Českou republikou, pro niž je Skupina ČEZ hlavním garantem energetické bezpečnosti a soběstačnosti,“ uvedl k tomu předseda dozorčí rady prof. Václav Pačes.

Záměr stavby nových bloků Dukovan připomínkují Rakušané i Němci

Záměr stavby nových bloků Dukovan připomínkují Rakušané i Němci

Jihlava 29. prosince (ČTK) - Posuzování dopadů stavby a provozu jednoho až dvou nových jaderných bloků Dukovan na životní prostředí zřejmě potrvá několik let, protože se jedná o mezistátní proces EIA. Záměr firmy ČEZ začaly úřady posuzovat v létě, vyjádření k němu kromě subjektů z Česka poslali i Rakušané, Němci, Slováci, Maďaři a Poláci.

Temelín jede naplno

Temelín jede naplno

Dva dny po připojení generátoru k přenosové soustavě začal první temelínský blok pracovat naplno. Plného výkonu operátoři dosáhli dnes krátce po půlnoci. Nyní tak jihočeská elektrárna kryje pětinu české spotřeby.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany