Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 6. srpen 2016

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

Energetické Třebíčsko pořádá Kulaté stoly

Energetické Třebíčsko pořádá Kulaté stoly

V úterý 30. srpna pořádá kulatý stůl s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku Jánem Štullerem.

V úterý 6.  září pořádá kulatý stůl s názvem Dodavatelské zajištění výstavby 5. bloku v JE Dukovany ve spolupráci s Rosatomem.

Zprávy z jaderné energetiky - 31. červenec 2016

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

ČEZ požádal o prodloužení platnosti stávajícího povolení k provozu 2. RB

ČEZ, a. s., dnes 29. 7. 2016 požádal SÚJB o prodloužení platnosti stávajícího povolení k provozu 2. reaktorového bloku Jaderné elektrárny Dukovany, které končí k 31. 12. 2016. Z důvodu provádění RTG kontrol došlo k posunu zahájení letošní odstávky 2. reaktorového bloku na 16. 9. 2016. V jejím průběhu musí být provedena řada speciálních kontrol a zkoušek, jejichž výsledky musí být zapracovány do dokumentace, která je podkladem k žádosti na další dlouhodobý provoz.  Prodloužením platnosti stávajícího povolení bude vytvořen dostatečný časový prostor pro zpracování těchto výsledků. ČEZ proto žádá o prodloužení platnosti do 10. 7. 2017, ale konečné rozhodnutí bude na posouzení SÚJB.

Nový jaderný zdroj v Dukovanech

ČEZ žádá MŽP o posouzení vlivů případné výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech na životní prostředí.

@INFO - 6/2016 - JE Temelín

@INFO - 6/2016 - JE Temelín

Vyšlo další číslo elektronického zpravodaje Skupiny ČEZ pro region JE Temelín.

Zprávy z jaderné energetiky - 2. červenec 2016

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

Jaderný svět v polovině roku 2016

Přehled o provozu a výstavbě jaderných reaktorů ve světě k polovině roku 2016.

@INFO - 6/2016 - JE Dukovany

@INFO - 6/2016 - JE Dukovany

Elektronický zpravodaj Skupiny ČEZ pro region JE Dukovany - souhrn informací za období června 2016

Informace o mimořádné zkoušce sirén ve vybraných obcích

Informace o mimořádné zkoušce sirén ve vybraných obcích

V pondělí 27. června proběhne ve vybraných obcích z důdovu předprojektové přípravy plánované obměny sirén v zóně havarijního plánování JE Dukovany mimořádná zkouška sirén.

Zkoušky budou probíhat od 9.00 do 11.00 hod v těchto obcích:

  • Ivančice, včetně všech místních části (Řeznovice, Budkovice, Hrubšice, Alexovice, Letkovice a Němčice)
  • Oslavany, včetně místní části Padochov
  • Tetčice
  • Ketkovice

Upozorňujeme, že akustický signál sirén může být slyšitelný i v jiných obcích, ležících poblíž obcí, kde se budou zkoušky sirén provádět.

Na tyto projevy není potřeba nijak reagovat.

V případě potřeby je možné volat na tel. č. 725658022 nebo 561 104849, vedoucímu útvaru havarijní připravenost JE Dukovany.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany