Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Česká jaderná výročí 2015

Česká jaderná výročí 2015

Letošní rok je doslova nabitý výročími, která se váží k jaderné energetice. Týkají se nejen výroby, ale také výzkumu, školství, státních institucí či radioaktivních odpadů. Česká republika může být na své dlouholeté zkušenosti s jádrem skutečně pyšná.

Čtvrtý blok JE Dukovany opět vyrábí

Neplánovaná odstávka 4. reaktorového bloku Jaderné elektrárny Dukovany, vyvolaná netěsností na potrubí, byla úspěšně ukončena v pondělí 29. 6.2015.  Oprava si vyžádala omezení výroby v délce 5,8 dnů.

Ocenění programu podpory technického vzdělávání mezi SPŠ v Třebíči a elektrárnou Dukovany

Dlouhodobá podpora programu rozvoje technického vzdělávání a úzká spolupráce mezi Střední průmyslovou školou v Třebíči a Jadernou elektrárnou Dukovany byly důvodem ocenění a poděkování, které udělil Kraj Vysočina Skupině ČEZ na konferenci Technické fórum 2015.

Odstávka 4. reaktorového bloku bude ukončena v neděli večer

Oprava na netěsném sekundárním potrubí napajecí vody na 4. reaktorovém bloku Jaderné elektrárny Dukovany byla úspěšně dokončena. Po provedení konečné zkoušky bude zahájeno postupné najíždění bloku. Elektrickou energii začne 4. blok opět dodávat do sítě v neděli od 19 hod.

@INFO - 3/2015

@INFO - 3/2015

Elektronický zpravodaj Skupiny ČEZ pro region JE Dukovany.

4. blok JE Dukovany neplánovaně odstaven

V úterý 23. 6.2015  bylo z důvodu netěsnosti na potrubí napajecí vody do parogenerátoru PG 43 zahájeno neplánované odstavení 4. výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Netěsnost je na sekundární části výrobního cyklu bez rizika kontaminace. Byly zahájeny přípravné práce pro odstranění poruchy.

Zprávy z jaderné energetiky - 19. červen 2015

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je přinášejí veřejné informační zdroje s komentářem předsedy OBK.

Zprávy z jaderné energetiky - 12. červen 2015

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

Havarijní připravenost

Zamyšlení předsedy OBK nad systémem havarijní připravenosti nejen v jaderné energetice.

V Dukovanech houkají sirény, probíhají rozhlasová hlášení a zaměstnanci odchází do krytů

V Dukovanech houkají sirény, probíhají rozhlasová hlášení a zaměstnanci odchází do krytů

Dnes, 11. června od brzkých ranních hodin probíhá na Jaderné elektrárně Dukovany jedno z nejdelších a nejrozsáhlejších cvičení letošního roku, které má prověřit nastavené postupy a připravenost personálu na řešení mimořádných událostí. Tentokrát se aktivnímu zapojení nevyhnuly ani další osoby vyskytující se v areálu elektrárny, které se musely na základě pokynu k ukrytí, vydaného směnovým inženýrem, odebrat do příslušných krytů a strávit zde několik hodin a řídit se pokyny členů krytových družstev.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany