Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

@INFO - 3/2015

@INFO - 3/2015

Elektronický zpravodaj Skupiny ČEZ pro region JE Dukovany.

4. blok JE Dukovany neplánovaně odstaven

V úterý 23. 6.2015  bylo z důvodu netěsnosti na potrubí napajecí vody do parogenerátoru PG 43 zahájeno neplánované odstavení 4. výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Netěsnost je na sekundární části výrobního cyklu bez rizika kontaminace. Byly zahájeny přípravné práce pro odstranění poruchy.

Zprávy z jaderné energetiky - 19. červen 2015

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je přinášejí veřejné informační zdroje s komentářem předsedy OBK.

Zprávy z jaderné energetiky - 12. červen 2015

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

Havarijní připravenost

Zamyšlení předsedy OBK nad systémem havarijní připravenosti nejen v jaderné energetice.

V Dukovanech houkají sirény, probíhají rozhlasová hlášení a zaměstnanci odchází do krytů

V Dukovanech houkají sirény, probíhají rozhlasová hlášení a zaměstnanci odchází do krytů

Dnes, 11. června od brzkých ranních hodin probíhá na Jaderné elektrárně Dukovany jedno z nejdelších a nejrozsáhlejších cvičení letošního roku, které má prověřit nastavené postupy a připravenost personálu na řešení mimořádných událostí. Tentokrát se aktivnímu zapojení nevyhnuly ani další osoby vyskytující se v areálu elektrárny, které se musely na základě pokynu k ukrytí, vydaného směnovým inženýrem, odebrat do příslušných krytů a strávit zde několik hodin a řídit se pokyny členů krytových družstev.

Pozvánka - výstava 60. výročí mírového využívání jádra v Československu

Výstava se uskuteční od 15. června do 3. července v prostorách Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, Břehová 7, Praha 1. Vernisáž výstavy proběhne 15. června 2015 od 15 hodin v atriu školy.

 

Vláda schválila plán jádra, zbývá dořešit financování nových bloků

Ve středu 3. 6.2015 ministři schválili Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR.

 

60 let jaderné energetiky v Česku

Převzato:  Hospodářské noviny | 4.6.2015 | Rubrika: Příloha - Atom Energy Outlook 2015 | 

Zprávy z jaderné energetiky - 29. květen 2015

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany