Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Zprávy z jaderné energetiky - 20. červen 2014

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je přinášejí veřejné informační zdroje s komentářem předsedy OBK.

Otevřený dopis předsedovi vlády České republiky

Otevřený dopis předsedovi vlády České republiky

Otevřený dopis Vítězslava Jonáše z Energetického Třebíčska panu Bohuslavu Sobotkovi, předsedovi vlády ČR k přijetí a diskusi k budoucnosti JE Dukovany.

Zprávy z jaderné energetiky - 13. červen 2014

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

Budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany řešili ve Valči

Budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany řešili ve Valči

Ve čtvrtek 12. června se ve Valči na Třebíčsku uskutečnila konference Budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany za účasti zástupců vlády, ČEZu, podnikatelů, starostů z regionu a zástupce jaderné veřejnosti Vítězslava Jonáše. Konference upozornila na problém, který nastane, pokud bude elektrárna Dukovany bez náhrady odstavena.

ČEZ nadále pracuje na jaderném projektu

ČEZ nadále pracuje na jaderném projektu

ČEZ nadále pracuje na jaderném projektu, vypsání tendru ale nepřipravuje

Zprávy z jaderné energetiky - 6. červen 2014

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

Útok na Jadernou elektrárnu Dukovany odražen

Útok na Jadernou elektrárnu Dukovany odražen

Cvičení SAFEGUARD DUKOVANY 2014, kterého se účastnilo celkem na 200 osob, vyvrcholilo demonstrací činností prováděných na kontrolně propouštěcích stanovištích, ukázkami řešení různých situací od běžné kontroly osob až po obranu proti ozbrojenému útoku. Jednalo se o dosud největší cvičení, které v rámci zajištění bezpečnosti elektrárny v Dukovanech proběhlo. Do jeho průběhu byla zapojena Armáda České republiky, Vojenská policie, Policie ČR a pracovníci dukovanské elektrárny.

Zprávy z jaderné energetiky - 30. květen 2014

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

Seminář Senátu PČR - 23.5.2014

Seminář Senátu PČR - 23.5.2014

Region „Dukovansko“ je připraven na další provoz a výstavbu nového bloku JE Dukovany. Odpovědné orgány jsou opětovně vyzývány, aby přijaly urychleně závazné rozhodnutí o nové výstavbě v EDU. Více informací najdete v sekci Naše činnnost.

SAFEGUARD Dukovany 2014

SAFEGUARD Dukovany 2014

Ve dnech 30. května až 3. června 2014 se uskuteční v okolí Jaderné elektrárny Dukovany součinnostní cvičení příslušníků Armády České republiky, Vojenské policie, Policie České republiky a pracovníků Jaderné elektrárny Dukovany s cílem prověřit připravenost k zajištění vnější ochrany tohoto objektu.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany