Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Studie pro region JE Dukovany

Studie pro region JE Dukovany

Hodnocení socioekonomických dopadů především při snížení výrobních kapacit EDU, mapování socioekonomického vývoje širšího zázemí EDU s ohledem na jeho budoucí provoz a vytvoření scénářů budoucího vývoje socioekonomické situace v regionu.

Valná hromada Energetického Třebíčska

Valná hromada Energetického Třebíčska

Zprávy z jaderné energetiky - 23. leden 2015

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

Dukovanští hasiči hasí požáry v okolí jaderné elektrárny

Dukovanští hasiči hasí požáry v okolí jaderné elektrárny

I přesto, že se hasiči z HZSp Jaderné elektrárny Dukovany s požárem v elektrárně nesetkali už čtyři roky, měli perný rok. Zajišťují řadu důležitých činnosti v oblasti požární ochrany při běžném provozu a zasahují i mimo areál elektrárny. V roce 2014 se podíleli na 1 416 akcích a 10x zasahovali mimo areál.

Zprávy z jaderné energetiky - 16. leden 2015

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

ČEZ pomáhá Vysočině stát se energeticky úsporným krajem

ČEZ pomáhá Vysočině stát se energeticky úsporným krajem

Představitelé Kraje Vysočina a společnosti ČEZ podepsali prohlášení o vzájemné spolupráci v oblasti energetiky. Kromě rozvoje energetické infrastruktury a modernizace či případného rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany se memorandum věnuje také opatřením vedoucím k energetickým úsporám.

Zprávy z jaderné energetiky - 10. leden 2015

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

Co nás čeká v roce 2015

Co nás čeká v roce 2015

Co přinese rok 2015 v oblasti jádra, se zamýšlí předseda OBK.

Do nového roku vstoupila Jaderná elektrárna Dukovany s provozem všech čtyř výrobních bloků a druhou nejvyšší roční výrobou elektrické energie.

Do nového roku vstoupila Jaderná elektrárna Dukovany s provozem všech čtyř výrobních bloků a druhou nejvyšší roční výrobou elektrické energie.

Odstávka 4. bloku JE Dukovany byla ukončena 31. 12. 2014. Do nového roku tak elektrárna vstoupila s provozem všech čtyř výrobních bloků.  Plánovaná odstávka tak byla ukončena po 32,6 dnech. V roce 2014 se i přes realizaci řady investičních akcí podařilo dosáhnout druhé největší roční výroby elektrické energie za dobu provozu elektrárny, která činila 15.370.602 MWh.

Vánoce v Dukovanech ve znamení najíždění 4. bloku s novým systémem kontroly a řízení

Vánoce v Dukovanech ve znamení najíždění 4. bloku s novým systémem kontroly a řízení

Řadu kontrol a zkoušek musí v průběhu letošních Vánoc provádět pracovníci Jaderné elektrárny Dukovany, kteří se podílí na probíhající plánované odstávce 4. reaktorového bloku. Ukončení odstávky je naplánováno na 30. 12. 2014. Jednou z významných činností, které bylo nutno během 21 dnů odstávky zajistit, byla generační obměna systému kontroly a řízení druhé divize reaktorového bloku.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany