Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Historický první blackout všech čtyř bloků JE Dukovany prověřil její připravenost

Historický první blackout všech čtyř bloků JE Dukovany prověřil její připravenost

Ve čtvrtek 13. března se v JE Dukovany uskutečnil historicky první blackout (ztráta elektrického napájení), jenž se týkal všech čtyř bloků, při kterém došlo k úplnému odpojení elektrárny od vnější sítě. Šlo sice o cvičení, ale právě jeho průběh poskytl neocenitelné informace pro jeho úspěšné zvládnutí. Akce proběhla ve spolupráci s příslušnými síťovými pracovišti (dispečinky, rozvodnami, vodními elektrárnami). Přínosy těchto cvičení potvrdila již v minulosti mezinárodní mise OSART a zařadila je mezi tři nejvýznamnější dobré praxe na EDU. Průběhu cvičení se zúčastnili i členové Občanské bezpečnostní komise, pp Pavel Štefka a Josef Obršlík (Hodnocení z pohledu pana Obršlíka je v sekci Naše činnost).

Zprávy z jaderné energetiky - 7. březen 2014

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

Česká televize natáčela na reaktorovém sále

Česká televize natáčela na reaktorovém sále

ČT nahlédla do běžně nepřístupných míst elektrárny Dukovany, podívat se tam můžete i vy, prostřednictvím reportáže.

Rekonstrukce IC JE Dukovany

Rekonstrukce IC JE Dukovany

Modernizované Informační centrum opět přivítá své návštěvníky koncem srpna.

Zprávy z jaderné energetiky - 28. únor 2014

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

Kdo bude rozhodovat o jaderné energetice? Evropa vs Česká republika

Kdo bude rozhodovat o jaderné energetice? Evropa vs Česká republika

V pátek 21. února se v jaderné elektrárně setkal europoslanec Ivo Strejček se členy Občanské bezpečností komise. Hlavním tématem byla diskuze nad ovlivňováním jaderné energetiky z pozice Evropské unie.

Odstávka 3. bloku JE Dukovany

Odstávka 3. bloku JE Dukovany

V neděli 23. února byly postupně odpojeny „Dáša a Lenka“, turbíny třetího bloku JE Dukovany.  Bloky 1., 2., a 4. pracují i nadále na 100%.  Jedná se o odstávku na pravidelnou výměnu 1/5 paliva, údržbu zařízení a na provedení některých investičních akcí.  Odstávka má trvat 27 dní.

Zprávy z jaderné energetiky - 21. únor 2014

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

Zprávy z jaderné energetiky - 14. únor 2014

Zprávy z oblasti jaderné energetiky, tak jak je z veřejných informačních zdrojů zaznamenal předseda OBK.

Neviditelné proměny JE Dukovany

Neviditelné proměny JE Dukovany

Modernizace vnitřních vestaveb chladících věží

V JE Dukovany probíhá v těchto dnech závěr modernizace vnitřní vestavby chladící věže č. 2. Navenek jakoby se nic nedělo, ale uvnitř panuje čilý ruch. Staré „vnitřnosti“ věží se demontují a vynášejí, aby se nahradily novými, které vydrží i dalších 30 let provozu elektrárny.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany