Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Aktuální informace o provozu JE Dukovany - 28.12.2015

28.12.2015

Generátory obou turbín 3. reaktorového bloku byly dnes přifázovány, do sítě tak dodávají el. energii již dva bloky EDU.

Závěrečné tlakové a pevnostní zkoušky na 3. reaktorovém bloku byly úspěšně ukončeny a generátory obou turbín TG 31 a 32 byly dnes dopoledne přifázovány. Do sítě tak dodávají elektrickou energii dva výrobní bloky EDU.

 

Kontroly dokumentace a následné opravy svarů byly ukončeny v minulém týdnu a po provedení závěrečných tlakových a pevnostních zkoušek bylo zahájeno najíždění 3. reaktorového bloku. Tzv. minimálního kontrolovatelného výkonu dosáhl tento blok v neděli 27.12. v 10:18 hod. K přifázování generátoru první turbíny TG 31 došlo dnes 28.12. v 7:45, generátor druhé turbíny TG 32 byl přifázován v čase 10:50 hod. Na konci letošního roku tak budou v Jaderné elektrárně Dukovany v provozu bloky č. 3 a 4 o celkovém výkonu 1000 MW elektrické energie, což odpovídá spotřebě až poloviny všech domácností v České republice.

Důvodem neplánovaného odstavení bloku byly neshody v dokumentaci svarů, na které dukovanští přišli při jejich kontrole a které byly ukončeny v minulém týdnu.  Během odstávky 3. reaktorového bloku, která začala 18. 9. 2015, byla zkontrolována dokumentace 3000 svarů. Nové RTG snímky, realizované za pomoci využití moderních nedestruktivních diagnostických metod, byly pořízeny u 1330 svarů a preventivně bylo opraveno 237 svarů. Jednalo se především o svary na impulsních a měřících trasách malých průměrů. „ Provedené kontroly a nová dokumentace svarů nám dávají potřebnou jistotu, kterou při provozování jaderné elektrárny sami vyžadujeme, a která byla důvodem našeho rozhodnutí o odstavení bloku“, řekl Miloš Štěpanovský, ředitel elektrárny.

 

Provoz JE Dukovany dnes ve 12:00 hod.:

 

  • 1. blok     0% - výkon turbogenerátorů             0 MWe  plánovaná odstávka
  • 2. blok     0% - výkon turbogenerátorů             0 MWe  neplánovaná odstávka
  • 3. blok   40% - výkon turbogenerátorů         160 MWe 
  • 4. blok 100% - výkon turbogenerátorů         498 MWe  

 

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany