Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Babiš: Na jádro ani korunu

19.1.2017

Komplikace před jednáním zájemců o Dukovany. Ministr financí stavbu reaktoru finančně nepodpoří.

PRAHA Stálý výbor pro jadernou energetiku se dnes zeptá členů vlády, jak dál s přípravou plánování výstavby jaderných zdrojů v Česku. A hlavně, zda je stát připraven dát najevo, že projekt finančně podpoří. „Je potřebné naznačit, zda si česká strana uvědomuje potřebu vidět v pozadí toho projektu nějakou formu podpory,“ nastiňuje nejdůležitější otázku dnešního jednání vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller. Ještě před jednáním ale vylíčil pozici ministerstva financí jeho šéf Andrej Babiš. „Dokud budu ministr financí, žádnou záruku nedám a nebudu ani garantovat ceny. ČEZ si může na trhu půjčit bez problémů. Nevidím pro to důvod,“ řekl LN Babiš.


Jednání nejvyšších
Vůbec poprvé si pozvánku na schůzi „jaderného“ výboru vyžádal předseda vlády. „Vláda Bohuslava Sobotky si uvědomuje možná rizika spojená s energetickou bezpečností ČR. Od svého nástupu považuje tuto oblast za důležitou,“ vysvětluje premiérovu pozici mluvčí kabinetu Martin Ayrer. Na jednání výboru, kterému předsedá ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, nebudou chybět šéfové dalších resortů české vlády ani šéf ČEZ Daniel Beneš. „Je řada oblastí, ve kterých potřebujeme mandát, ve kterých potřebujeme jisté věci diskutovat. Jsou to kroky, které by mohly vést k efektivnímu zkrácení doby výstavby jaderného zdroje, zkrácení doby povolovacího řízení. Chceme to konzultovat i s příslušnými ministry,“ vysvětluje náměstkyně ministra průmyslu a členka výboru Lenka Kovačovská. Především teď ovšem české úřady potřebují vědět, o jakých podmínkách se mohou bavit se zájemci o stavbu jaderných zdrojů. Už příští týden do Česka přijedou první delegáti šestice velkých energetických firem a sdružení, které se o atomový byznys v Česku zajímají. Včetně někdejších soutěžících v tendru o bloky v Temelíně: Rosatomu, EDF (dřívější Areva) a Westinghouse. Navíc zakázka za zhruba 150 miliard přilákala další tři potenciální zájemce: čínský koncern CGN, jihokorejskou KHNP a japonsko-francouzské koncorsium Atmea.

Mocní energetici v Praze
„Přijedou opravdu vysocí představitelé těch společností. Některé oblasti jsme s nimi již řešili a o těch chceme uvědomit vládu. A naopak od členů vlády zase chceme potvrdit, co dál v jednáních můžeme říct,“ říká Kovačovská. Následující série jednání má výboru pomoct připravit vládě podklady. Ta potom rozhodne, jak se bude vybírat dodavatel, jaký bude investiční model a jak bude vypadat financování. „Když vláda vysloví podpoře ne, tak uvidíme, co řeknou dodavatelé. Jestli chtějí do takové situace vůbec vstupovat, protože pak je tam pro ně velké riziko. A když vláda řekne ano, a já myslím, že by takový signál mohl být vyslán, tak s tím budeme pracovat dál,“ vysvětluje Štuller s tím, že se nyní jedná o pouhé naznačení státu projekt nějak vůbec podpořit a že otázka „jak“ zůstane nejspíš dědictvím pro příští vládu vzešlou z podzimních voleb.

Dáte peníze, nebo ne?
Na podporu výstavby jaderného bloku, která se v současné době uvažuje v Dukovanech, se dnes premiéra Sobotky zeptají taky starostové z okolí Dukovan. Vladimír Měrka, starosta města Náměšť nad Oslavou a předseda sdružení Energoregion 2020 v jedné osobě, bude na jednání se Sobotkou zastupovat 130 obcí z regionu. „A to je otázka, kterou premiérovi položím: dáte garance, nebo ne?“ Polostátní energetika má podle plánu připravené dceřiné firmy – pro stavbu v Temelíně i pro Dukovany. Ovšem při současných nízkých cenách elektřiny se taková investice jen těžko vrátí. Stát drží v ČEZ prostřednictvím ministerstva financí 70 procent akcií. Zbytek minoritní akcionáři, kteří by takovému riziku byli vystaveni. A to je podle ČEZ nepřípustné. Státní energetická koncepce počítá se spuštěním nového jaderného zdroje v roce 2035.

***
Kdo se uchází o dostavbu českého jádra

150 MILIARD KČ Částka, kolem které se na trhu pohybuje cena vybudování jednoho gigawattového reaktoru.

2035 Rok, ve kterém Česko potřebuje podle své energetické koncepce zprovoznit nový reaktor.

UCHAZEČI O ZAKÁZKU

* CGN čínský koncern zastupuje v jednání další dvě čínské společnosti.
 * KHNP jihokorejská společnost jedná za sebe i za jihokorejskou energetickou firmu KEPCO

* Rosatom ruská státní korporace * Westinghouse americká energetická společnost

* EDF francouzská energetická firma, dříve známá jako Areva

* Atmea konsorcium francouzské firmy EDF a japonské Mitsubishi

Zdroj:  Lidové noviny | 19.1.2017 | Rubrika: Ekonomika |  Strana: 13 | Autor: JAN ČERNÝ | Téma: JE Dukovany

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany