Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Bulletin ČEZ, a. s. - Energetika v EU, číslo 7/2015

Bulletin ČEZ, a. s. - Energetika v EU, číslo 7/2015

3.8.2015

Měsíční bulletin ČEZ Energetika v EUvydává útvar Public Affairs. Jeho cílem  je poskytnout zájemcům informace o evropském integračním dění v oblasti energetiky, které se v poslední době vyznačuje přemírou událostí a dá se očekávat, že v budoucnu bude činnost Evropské unie v této oblasti stále intenzivnější.

Je zřejmé, že se energetika v několika posledních letech stala jedním z klíčových témat Evropské unie a vzhledem k ne příliš pozitivním prognózám týkajícím se energetické soběstačnosti Evropské unie do budoucna se stává ústředním tématem na úrovni všech členských států Evropské unie, ale i nejrůznějších evropských organizací a uskupení. Energetická politika musí v současnosti reagovat na řadu výzev, zejména na pokračující obtížnou situaci na trzích s ropou a plynem, vysokou míru závislosti na importech, rostoucí celosvětovou poptávku po energii, nezbytnost větší transparentnost trhů s energiemi a další integraci a propojení národních trhů v souvislosti s blížícím se dokončením liberalizace trhů s energiemi. Jedná se o velmi aktuální otázky, které jsou předmětem nejrůznějších diskusí na evropské úrovni.

Měsíčník se zabývá nejen evropskou energetickou politikou, ale i novými právními předpisy v oblasti energetiky, událostmi na evropské i světové úrovni a také událostmi v rámci Skupiny ČEZ souvisejícími s evropskou agendou. Na závěr tohoto bulletinu je vždy představeno detailněji jedno téma dotýkající se oblasti energetiky.

 

Tématy aktuálního čísla jsou

  • Energetická unie si žádá novou strukturu trhu
  • „Nový směr" pro spotřebitele
  • Bezpečnost dodávek v Německu zajistí rezerva
  • a mnoho dalšího.

Předchozí vydání čísla bulletinu jsou k dispozici na http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/public-affairs/bulletin.html

 

Zdroj: web ČEZ, a.s.

Soubory ke stažení

Bulletin ČEZ, a.s. - Energetika v EDU - č. 7/2015

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany