Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

ČEZ požádal o další provoz 2. reaktorového bloku Jaderné elektrárny Dukovany

ČEZ požádal o další provoz 2. reaktorového bloku Jaderné elektrárny Dukovany

2.1.2017

Dne 2. 1. 2017 podal ČEZ, a. s., na Státní úřad pro jadernou bezpečnost žádost o povolení provozu 2. reaktorovému bloku Jaderné elektrárny Dukovany po 10. 7. 2017, kdy vyprší platnost stávajícího povolení. Žádost je podávána v souladu s novým Atomovým zákonem, jež vstoupil v platnost počátkem letošního roku. Následuje období posuzování předložených dokumentů, v jehož průběhu mohou být vzneseny požadavky na doplnění, které budou průběžně vypořádány. S ohledem na plánované doplnění dokumentace k podané žádosti z aktuálně probíhající odstávky druhého reaktorového bloku je předpoklad vydání rozhodnutí SÚJB na počátku července.

ČEZ žádá o povolení provozu jaderného zařízení dle § 9, odst. 1, písmeno f) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. K žádosti je dle požadavků předávána rozsáhlá popisná a hodnotící dokumentace, podložená výsledky rozsáhlých kontrol a testů, prokazující připravenost zařízení a personálu k dalšímu bezpečnému a spolehlivému provozu elektrárny. Kontrola připravenosti elektrárny na další provoz bude také úkolem zahraniční mise WANO, kterou v Jaderné elektrárně Dukovany provedou zahraniční experti na přelomu března a dubna.

Přípravy na zajištění dalšího dlouhodobého provozu elektrárny probíhají již několik let. V březnu loňského roku obdržel ČEZ, a.s., povolení dalšího provozu 1. reaktorového bloku na dobu neurčitou, obsahující podmínky, které je nutné plnit v požadovaných termínech.

Provoz elektrárny byl průběžně modernizován. V posledních deseti letech tvořily celkové investiční náklady desítky miliard korun. Vedle kompletní modernizace systému kontroly a řízení se jednalo zejména o investice do zvyšování jaderné bezpečnosti. Jedná se například o pořízení třetí divize superhavarijních napajecích čerpadel systému doplňování chladicí vody, nebo diverzní a mobilní prostředky pro případ úplné ztráty napájení v podobě dvou velkých SBO dieselgenerátorů a čtyř mobilních dieselgenerátorů. Byly seizmicky zodolněny budovy v areálu elektrárny a postaveny dvě nové, seizmicky odolné ventilátorové chladící věže. Modernizací prošlo také fyzické zabezpečení elektrárny.

Druhý výrobní blok z celkových čtyř bloků první jaderné elektrárny na českém území zahájil zkušební provoz 20. března 1986 a připojil se tak k výrobě elektrické energie prvního bloku, který zahájil svůj provoz o rok dříve. Správní řízení k povolení dalšího dlouhodobého provozu pro výrobní bloky 3 a 4 bude probíhat od poloviny letošního roku.

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany Jiří Bezděk, tiskový mluvčí ČEZ, JE Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany je první jadernou elektrárnou postavenou na českém území, která během svého třicetiletého provozu, pravděpodobně jako jediná elektrárna u nás, nepřestala nikdy vyrábět elektrickou energii. Dnes svoji výrobou pokrývá 20 % aktuální celkové spotřeby  České republiky. Od zahájení provozu elektrárna vyrobila přes 407 TWh elektrické energie, což by stačilo na pokrytí současné celkové spotřeby České republiky na téměř 8 let.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany