Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

ČEZ požádal o prodloužení platnosti stávajícího povolení k provozu 1. RB

14.12.2015

ČEZ, a.s., dne 9. 12. 2015 požádal SÚJB o přerušení správního řízení ve věci povolení dalšího provozu 1. bloku JE Dukovany do 28.2.2016. Důvodem pro přerušení je časová náročnost rozšířených kontrol týkajících se svarových spojů na technologickém zařízení 1. reaktorového bloku JE Dukovany a zpracování výsledků do průkazné dokumentace LTO. Současně ČEZ, a. s., požádal o prodloužení platnosti stávajícího povolení k provozu 1. RB EDU.

V současné době probíhají činnosti související s vyhodnocováním provedených kontrol. O pokračování řízení ve věci dalšího provozu 1. bloku JE Dukovany ČEZ, a. s., požádá bezprostředně poté, kdy budou ukončeny kontroly a doplněny podklady k žádosti o povolení k dalšímu provozu.

 

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

 

 

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany