Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

ČEZ požádal o prodloužení platnosti stávajícího povolení k provozu 2. RB

29.7.2016

ČEZ, a. s., dnes 29. 7. 2016 požádal SÚJB o prodloužení platnosti stávajícího povolení k provozu 2. reaktorového bloku Jaderné elektrárny Dukovany, které končí k 31. 12. 2016. Z důvodu provádění RTG kontrol došlo k posunu zahájení letošní odstávky 2. reaktorového bloku na 16. 9. 2016. V jejím průběhu musí být provedena řada speciálních kontrol a zkoušek, jejichž výsledky musí být zapracovány do dokumentace, která je podkladem k žádosti na další dlouhodobý provoz.  Prodloužením platnosti stávajícího povolení bude vytvořen dostatečný časový prostor pro zpracování těchto výsledků. ČEZ proto žádá o prodloužení platnosti do 10. 7. 2017, ale konečné rozhodnutí bude na posouzení SÚJB.

 „Současně s touto žádostí jsme dnes předložili dokumentaci, dokladující bezpečný stav zařízení pro provoz 2. bloku po dobu prodloužení platnosti stávajícího povolení. Jedná se zejména o průkazy k plnění souvisejících požadavků plynoucích z Atomového zákona a jeho prováděcích předpisů“, sdělil Roman Havlín, ředitel útvaru Bezpečnost Divize výroba.

Vedle dokončení kontrol dokumentace svarů čeká experty řada náročných kontrol zařízení a systémů – např. posuzování stavu tlakové nádoby reaktoru a všech dalších hlavních komponent jaderné elektrárny. Na vyhodnocování výsledků se podílí řada specializovaných institucí a výzkumných ústavů. Jejich zpracování je časově velmi náročné, proto žádáme o prodloužení až do poloviny roku 2017.

Provedeny budou například zkoušky těsnosti hermetických prostor bloků, které se provádí v 8 letých cyklech, kontroly parogenerátorů, hlavních cirkulačních čerpadel, části potrubí a měřících a bezpečnostních systémů. Dokončeny budou také investiční akce související s modernizací zaměřenou na další dlouhodobý provoz. Výsledky všech těchto činností budou obsahem rozsáhlé aktualizované dokumentace čítající cca 5 000 stran, která je součástí žádosti o povolení dalšího provozu 2. reaktorového bloku.

 

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany