Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Co nás čeká v roce 2015

Co nás čeká v roce 2015

12.1.2015

Co přinese rok 2015 v oblasti jádra, se zamýšlí předseda OBK.

Letošní polokulatý rok je také rokem kulatých výročí:

Před třiceti lety byl završen proces výstavby a spouštění prvého dukovanského bloku (1985).

V roce 1955 byl založen československý jaderný výzkum zahájením výstavby Jadernéh ústavu v  Řeži u , dnes známého jako ÚJV Řež. Tedy 60leté výročí.

V roce 1955 byla založena na ČVUT Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, tedy také 60leté výročí

V roce 2000 byl zahájen provoz školního reaktoru na ČVUT FJFI v pražské Troji. Reaktor vyrobený ve ŠJS je známý pod názvem Vrabec (VR 1).

V prosinci roku 2000 byl připojen k síti temelínský první blok - ETE 1.

 

Dále očekáváme v roce 2015

S uplynutím třiceti let provozu EDU 1 je spojena nutnost obnovení stanoviska státního odborného dozoru ke kolaudačnímu rozhodnutí (v roce 1985 to byla ČSKAE, později tato kompetence přešla na SUJB). Současné stanovisko má omezenou platnost do konce roku 2015 a ČEZ bude muset žádat SUJB o jejího obnovení.

Očekáváme schválení aktualizované státní energetické koncepce (současná je z roku 2004) tzv. ASEK. Koncepci by měla schvalovat Vláda ČR.

Současně očekáváme stanovisko MPO ke strategii v oblasti jaderné energetiky, která měla být předložena do konce roku 2014.

Očekáváme, že bude sílit aktivita Energetického Třebíčska v oblasti dlouhodobého udržení energetické výroby na lokalitě Dukovany a to zejména dlouhodobým úsilím o novou výstavbu jaderného bloku v EDU. OBK tuto aktivitu Energetického Třebíčska velmi podporuje.

Očekáváme další aktivity v oblasti průzkumu pro lokalitu hlubinného úložiště vysoceaktivních odpadů (použitého jaderného paliva).

O všech těchto a i dalších událostech budeme informovat na těchto stránkách.

 

Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany