Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Co nového v přípravě projektu NJZ v lokalitě Dukovany

Co nového v přípravě projektu NJZ v lokalitě Dukovany

14.10.2019

V pátek 11. října se v JE Dukovany konala další z informačních schůzek pro zástupce Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany, zástupce krajů, sdružení a dotčených obcí z regionu elektrárny k tématu Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany.

Zástupci ČEZ přednesli aktuální ifnformaci o stavu projektu NJZ, o souhlasném závazném stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (stanovisko EIA), vydaném v závěru srpna letošního roku MŽP a o další plánovaných krocích, které v přípravě projetku výstavby nového jaderného bloku budou v dalším období následovat.

Více informací je možné se dočíst v přípojené prezentaci - viz.

Soubory ke stažení

Příprava dokumentace - umístění NJZ v lokalitě Dukovany
EIA - stanovisko MŽP

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany