Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Cvičení havarijní připravenosti v JE Dukovany

Cvičení havarijní připravenosti v JE Dukovany

25.5.2016

Nezdařené nouzové přistání vojenského letadla u JE Dukovany spustilo cvičení hned dvou mimořádných událostí současně.

Jaderná elektrárna Dukovany se nachází v období, kdy je v plné síle testována její havarijní připravenost na nejrůznější mimořádné události. Hned dvě mimořádné události současně cvičně prověřily připravenost organizace havarijní odezvy, vybraného sloužícího personálu, dispečinku ČEZ a dalších pracovišť energetické soustavy ČR, zastoupených pracovníky ČEPS a EON při blackoutu elektrárny. Cvičení, které se konalo ve čtvrtek 19. 5.2016, přihlíželo šest expertů jaderné energetiky z  NAEK Energoatom v Kyjevě a Chmelnické a Záporožské elektrárny, kteří zde byli na misi WANO a seznamovali se s rozsahem zavedených opatření pro zvládání těžkých havárií.

Prvotní událostí, která postupně vyústila až ke ztrátě vlastního napájení a blackoutu elektrárny, bylo nouzové přistání vojenského letadla z nedaleké letecké základy na silnici vedoucí před elektrárnou. Při neúspěšném přistání došlo k poškození linek vysokého napětí 400 kV a 110 kV a jeho následnému požáru, u kterého zasahovali hasiči z elektrárny i profesionální a dobrovolné jednotky hasičů z okolí. Celý prostor před elektrárnou byl Armádou ČR neprodyšně uzavřen. Obě události byly klasifikovány jako mimořádné se stupněm č. 2, v rámci kterých nedošlo k úniku radioaktivních látek do životního prostředí.

Požár letadla poškodil evakuační autobusy, které jsou trvale připraveny před elektrárnou a z důvodu vyhlášení evakuace osob bylo nutno zajistit a povolat náhradní.  Na místě zasahovala i lékařská služba, došlo ke zranění 9 osob a událost si vyžádala životy osádky letadla.

Prověřování zaměstnanců dukovanské elektrárny z připravenosti na řešení neobvyklých nebo mimořádných událostí se v letošním roce uskuteční celkem devětkrát.  Z toho čtyři cvičení jsou plánována jako tajná a pokyn k jejich spuštění vydává ředitel elektrárny jen pár minut před jejich zahájením.

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany