Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Dana Drábová pro ČRo Plus

3.4.2017

Rozhovor s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro ČR Plus.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Pravděpodobný nový ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček tvrdí, že je třeba urychlit dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Ostatně o tom už před časem mluvil i premiér Bohuslav Sobotka. Do dvaceti let totiž skončí životnost bloku elektrárny. Se stavbou jednoho bloku v Dukovanech a jednoho v Temelíně počítá i Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky. Kdy a jak dostaví Česko jaderné bloky ve svých jaderných elektrárnách? A kdo to zaplatí? Nejen o tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Dobrý den.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Dobrý den.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Já jsem Michael Rozsypal a přeji dobrý poslech. Paní Drábová, jak dlouho vydrží ještě bloky v českých jaderných elektrárnách? Je ten odhad dvaceti let životnosti Dukovan správný?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Je spíše konzervativní, protože technicky by ty bloky, pokud se o ně ČEZ bude dobře starat, mohly pracovat šedesát let, možná i déle. Ve Spojených státech amerických se dneska běžně vydávají licence na šedesát let provozu a ty elektrárny to technologicky a technicky a z hlediska bezpečnosti velmi dobře zvládají. Nicméně tvůrci Státní energetické koncepce musejí uvažovat opravdu konzervativně a jít, promiňte mi ten výraz, na jistotu. To znamená uvažovat s možností, že roli nebude hrát jenom technická stránka věci, ale mohou tam hrát roli i jiné faktory. V Evropě nemáme úplně dobrou zkušenost, aspoň ta jaderná komunita s rozhodováním politickým, protože už jsme zažili bloky, a ne tak daleko od nás, které měly povolení na poměrně dlouhou dobu k provozu, a přesto byly odstaveny v důsledku politického rozhodnutí. Takže...

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Že, pardon, že vám vstupuji do řeči. Lidově řečeno, vždy je lepší se připravit na tu horší variantu, chápu to správně.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Vždy je lepší se připravovat na tu horší variantu, protože odpovědností jakékoliv vlády nebo státní reprezentace je v těch strategických odvětvích zajistit, že budou fungovat déle než jedno volební období.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
A když tedy nový pravděpodobný ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček mluví o tom konci životnosti v těch letech 2035 až 2037, tak kdyby se muselo začít stavět nové bloky v Dukovanech, aby se stihlo do tohoto dat mít hotovo?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
To záleží na tom a co myslíme tím, že se začne stavět. Jestli tím myslíme, že se kopne do země a opravdu se začnou dělat stavební práce, tak někdy okolo roku 2025, možná, když dodavatel a jeho subdodavatelé budou velmi dobří, tak by stačilo 2027, protože taková obvyklá doba počítaná na výstavbu jaderného bloku a jeho přípravu ke spuštění je něco mezi pěti až osmi lety. Ne vždycky se to daří držet. Evropa s tím nemá v poslední době dobré zkušenosti, protože takové dvě výkladní skříně, tedy předpokládané rozvoje jaderné energetiky v Evropě, to znamená nový jaderný reaktor ve Finsku a ve Francii, bohatě už tuhle dobu překročily. Dokonce ten finský Olkiluoto 3 měl být v provozu už v roce 2008 a možná že bude v roce 2018.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
No, a pardon. To je Finsko a Francie. A víme, jak dlouho a jak složitě se staví mnohem méně náročné stavby v Česku.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
To ano. A jak říkám, Evropa zrovna teď není v dobré etapě toho, řekněme, civilizačního cyklu, protože ona obecně nezvládá velké investiční projekty. Já s oblibou ukazuji na příklad od sousedů, které máme za velmi vyspělé nebo lépe řečeno na dva příklady. Jeden je berlínské letiště, které ještě pořád nemá přesný termín, kdy bude možno ho uvést do provozu a je také bohatě po termínu předpokládaného spuštění a bohatě nad rozpočtem. A druhý, ten už je úspěšný, ale také měl tyhle problémy, hamburská opera. Nádherná, ale ta stavba trvala mnohem, mnohem déle. To znamená, znova se vracíme k tomu, že stát musí být konzervativní a předpokládat, že příprava toho nového jaderného bloku od začátku, to znamená, hodnocení vlivu na životní prostředí až po to, že ten blok bude připravený k připojení do přenosové soustavy, je zhruba dvacet let.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Čili teď by se mělo začít, abychom v roce 2037 v tom ideálním případě měli nové bloky jaderné elektrárny.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Kdyby to byl rok 2037, tak by se mělo s prvními kroky začít teď, kdyby to měl být rok 2035, kdy se dá předpokládat, že dukovanská jednička půjde do penze, tak máme dva roky zpoždění zhruba.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Ale pokud v roce 2038 nebudou dostavěny nové bloky v Dukovanech, bude to znamenat nějaký zásadní problém pro českou energetiku?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Tak jak je nastavena Státní energetická koncepce, tak by to problém znamenat mohlo, protože ty dukovanské bloky pokrývají zhruba patnáct, osmnáct procent spotřeby v České republice. To znamená, že Česká republika odstavením Dukovan o tento instalovaný výkon přijde a bude se muset velmi zamýšlet, čím ho nahradit. A popravdě řečeno, těch možností mnoho není, i když zapojíme všechno, co známe, všechno, co umíme, všechno, co v České republice rozumně využívat jde a budeme se spoléhat na to, že energetická efektivita, to znamená možnosti úspor energie, bude hrát také svojí roli, tak nám do toho vstupuje ještě to, že nás krok po kroku po roce 2020 začnou opouštět stávající elektrárny uhelné. Předpoklad pro rok 2040 je, že tady bude jediná, a to je nový blok v Ledvicích, pokud se ho vůbec podaří uvést do plného provozu.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
A tyto výpadky může nahradit jenom nový blok nebo nové bloky jaderných elektráren, nebo by bylo možné je nahradit i třeba obnovitelnými zdroji energie?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Tak obnovitelné zdroje na našem území a při současném stavu znalostí a technologií budou vždycky mít svá omezení, která asi nedovolí počítat s tím, že okolo toho roku 2040 pokryjí více než čtvrtinu našich potřeb, co se týká elektřiny.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Že to bude spíš doplněk, než že by to byla většinová záležitost.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Bude to doplněk, velmi důležitý, protože čtvrtina není málo, pokud se toho podaří dosáhnout. Ale v každém případě, řekněme si znova ta čísla. Uhelné elektrárny dneska padesát procent spotřeby, jaderné, když mají dobrý rok, tak pětatřicet, no, a ten zbytek je plyn a obnovitelné zdroje. Dobře, tak budeme mít něco okolo patnácti - dvaceti procent z uhlí v tom roce 2040, spíše méně, budeme mít, a to je zase docela optimistický předpoklad, pětadvacet procent z obnovitelných zdrojů, tak to jsme tak na pětačtyřiceti, možná na polovině našich potřeb, a co ten zbytek? Něco...

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Takže už teď je vlastně pozdě, nebo ani současná, ten současný energetický mix nebude třeba za dvacet let stačit?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Současný mix energetický nebude hlavně možno používat. Ty uhelné elektrárny nás každopádně opustí, protože pro ně nebude uhlí a tím pádem se nenajde investor, který by tady novou uhelnou elektrárnu stavěl, i kdyby to bylo nějak zvlášť jednoduché z pohledu zase, řekněme, toho, jak se vypořádáváme s požadavky na nízkoemisní energetiku. Tím pádem, co nám tam zbývá za možnosti? Tak můžeme dovést. To jistě je varianta hodná uvažování, nicméně následuje otázka odkud, protože okolní státy jsou ve velmi podobném stavu energetiky z hlediska zdrojového portfolia jako Česká republika, to znamená, to zdrojové portfolio není nejmladší a u těch okolních států je poměrně dost založeno také na uhlí.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Takže je strategičtější si tu elektřinu nebo tu energii vyrobit doma.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Tak, takže dovést do nějaké míry, ale moc se na to nespoléhat. Druhá věc je to, co už jsem zmínila, kolik můžeme ušetřit a za jakou cenu, protože ona úspora nikdy není úplně zadarmo. To si také musíme uvědomovat. No, a třetí možnost je kombinace plynových elektráren a elektráren jaderných, které by se podle té Státní energetické koncepce měly dostat z těch současných pětatřiceti někam na pětačtyřicet procent.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Paní Drábová, když zůstaneme u té jaderné energetiky, tak ono asi dlouho nebylo jasné, jestli se bude dostavovat Temelín nebo Dukovany nebo jestli se dostaví třeba po jednom bloku v obou těch elektrárnách. Už je jasněji?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Řekla bych, že nás situace přesvědčuje o tom, že prioritu mají mít Dukovany a stavba bloku Dukovany 5. Já se omlouvám, já nemám ráda slovo dostavba. Ten blok se bude stavět prostě.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Ano, ano, ano.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Bude-li. Nicméně z toho, co jsme si řekli, tak snad vyplývá, že by se stavět měl. A ta Státní energetická koncepce to předpokládá.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Dukovany, protože jsou starší?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Tak. Původní předpoklad někdy před deseti lety byl takový, že je lépe začít na Temelíně, protože tam je to infrastrukturně výhodnější, je tam na ty bloky lepší místo z hlediska jejich lokalizace na tom staveniště. Temelínská lokalita byla připravovaná pro čtyři bloky, postavily se jenom dva z různých důvodů. Takže před deseti lety byl upřednostňován Temelín a stavba bloku Temelín 3, 4. Z různých důvodů se ta stavba opozdila do té míry, nebo lépe řečeno, ani nezačala do dneška, že původní předpoklad, že temelínská trojka by měla být dostavěna a připravena k připojení do sítě v roce 2025, je vniveč.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
To už se nestihne. To už není realistické absolutně.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
No, to už není absolutně realistické, to už je z říše snů.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Takže teď jsou pravděpodobnější Dukovany.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Takže tenhle ten posun v projektu Temelín 3, 4 znamená, že je záhodno dát přednost náhradě bloků Dukovany, přinejmenším 1, 2, spíše 1 až 4.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Cítíte politickou podporu tomu, že by se měly postavit tedy nové bloky v Dukovanech, když o tom mluví nově nastupující ministr průmyslu, když o tom mluvil i premiér před časem?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Jedna věc je ta, že když si vláda schválí Státní energetickou koncepci, tak by se podle ní také měla chovat. To znamená, že ta podpora je dána tím, že vláda tu energetickou koncepci schválila. Po hříchu zase z různých důvodů, která já nechci hodnotit, protože prostě v té situaci nejsem, ta podpora prozatím, a teď budu politicky nekorektní, je spíše slovní, ale i to je důležité a, řekněme, ve snaze ulehčovat některé legislativní procedury, které jsou tak komplikované, že do /nesrozumitelné/ povolení ke stavbě jaderné elektrárny je skoro delší proces než ta stavba vlastní.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
A mění se toto, mění se to k lepšímu, že se například bude novelizovat stavební zákon?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Tyhle kroky se činí. To ano. Takže v tomto smyslu...

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
V tomto jsme postoupili.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
V tomto smyslu jsme postoupili. To musím říci.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, je mým dnešním hostem v Interview Plus. Paní Drábová, když se bavíme o stavbě nových bloků v jaderných elektrárnách, tak pochopitelně se musím zeptat na peníze, protože jde o obrovskou investici, která bude stát asi více než sto miliard korun. Kde na to vzít peníze, kdo to zaplatí?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Víte, ta investice se zdá obrovská, ale když si vezmete, že to je investice rozložená do zhruba deseti let, tak dobře. Budeme předpokládat 150 miliard rozloženo do deseti let, patnáct miliard ročně, podívejme se třeba na to, kolik se investuje do infrastruktury na železnicích, na silnicích a podobně. Takže ona to ta investice vlastně, když si ji vezmeme v tom časovém období, ve kterém bude muset být realizována, tak obrovská není.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Měl by to zaplatit stát ze sta procent?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Může se stát, že nic jiného nezbude. Ale v každém případě stát tady má firmu, kde je většinovým vlastníkem, a která je strategickou firmou pro zajištění bezpečnosti v elektroenergetice. Tím pádem stát by měl úkolovat ČEZ, ale také mu v nějaké chvíli svým vlivem, pardon, uhrábnout cestu k tomu, aby tuhle investici mohl financovat, což neznamená to, že ČEZ by na to neměl, ale z druhé strany ten stát třeba tím, že projeví silný zájem o stavbu toho bloku, může umožnit ČEZu získat peníze za rozumnou cenu, tedy myslím...

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Nějaký úvěr například?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Samozřejmě, protože úvěrové sazby mohou být velmi různé, podle toho, jak silný zájem projeví stát.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
No, a i tak, i když jste zmínila, že ta investice bude rozložená v čase, tak vyplatí se při současných cenách elektřiny a při tom, jaké jsou odhady, jak trh bude vypadat za deset, dvacet let?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Víte, to mi, s odpuštěním, připadá, jako taková módní otázka, protože strategickou investici těžko můžete hodnotit jenom pohledem návratnosti nebo výnosnosti. Tam jeden z prioritních ukazatelů úspěšnosti té investice je to, jestli tady bude alespoň rozumná pravděpodobnost, že někdy v tom roce 2040 - 2050, když si teta Dymáková z horní dolní vzpomene, že potřebuje rozsvítit, tak ta žárovka se rozsvítí. Tohle je úkol státu, aby zajistil. Tím pádem proto jsem naznačila, že můžeme hypoteticky uvažovat i o situaci, kdy ten, tomu státu nezbyde nic jiného, než to opravdu zaplatit. Ale nemyslím si, že by stát v té situaci byl. Říkám hypoteticky.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Měl by stát garantovat výkupní ceny elektřiny?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Je to jedna z možností. Jistě že není jediná, protože jak jsem řekla, ona už silná a vůle státu ten blok postavit a podporovat ho třeba i tím zjednodušením té legislativní procedury může znamenat daleko výhodnější podmínky na trhu peněz.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Protože premiér to odmítá. Ten řekl, že nemůžou ti případní zájemci očekávat garanci výkupních cen elektřiny, tak mě jenom zajímá váš názor jako odbornici na jadernou energetiku, jestli do toho vůbec nějací zájemci budou chtít jít, když víme, jaké jsou ceny elektřiny, když víme, sama jste zmínila, že některé ty stavby se protahují, ve Spojených státech se také protahujou teď těch nebo dvou, čtyř reaktorů ve dvou jaderných elektrárnách, tak jestli to není prostě příliš riziková investice na příliš dlouho za příliš mnoho peněz.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
No, připomeňme si, že pokud všechno bude tak, jak ta Státní energetická koncepce předpokládá, tak investorem bude ČEZ. To znamená podnik ze sedmdesáti procent státních. Jaké podmínky si dohodne na to, aby měl na financování té investice a aby i minoritním akcionářům dokázal zdůvodnit, že je to strategická investice, kde ta návratnost je jistě vítaný parametr, ale ne jediný, to je jiná otázka. Na druhou stranu ti...

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Čili je to více věc strategická než ekonomická.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Je to více věc strategická než ekonomická a ti potenciální dodavatelé, jestliže uvidí, že je to skutečně pro Českou republiku strategická záležitost, podporovaná vládou, tak mohou nabídnout kofinancování nebo zajištění úvěru, to není neobvyklý model.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, je mým dnešním hostem. Paní Drábová, kolik firem se reálně může ucházet o stavbu nových bloků v českých jaderných elektrárnách. Podle informací serveru Hlídací pes, tak vláda zahájila jednání se šesti potencionálními dodavateli. Je to tak?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Ano, je to tak.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
A zatím ale nejde říct, kdo by měl větší šanci na úspěch, prostě bude nějaký tendr a bude možné se do něj přihlásit.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Přesně tak. A já musím říct, že Státní úřad pro jadernou bezpečnost, jako garant toho, že ten vybraný dodavatel bude schopen dodat blok, který bude na špičce bezpečnostních parametrů, tak má jednoduchou práci, protože z tohohle pohledu ať si vláda vybere kohokoli, tak nemůže udělat významnou chybu. Z hlediska bezpečnosti jsou všichni ti potenciální dodavatelé srovnatelní.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
A přihlížíte i k tomu, z jaké země ta společnost přichází nebo kým je vlastněná, v jaké zemi má vlastníka? Je to nějaká strategická věc, kterou také zvažujete při tom výběru nebo při tom chystaném tendru?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
No, to právě naštěstí Státní úřad pro jadernou bezpečnost dělat nemusí a ani nemůže, ale samozřejmě že do rozhodování vlády o tom, kdo tu zakázku dostane, tohle to vstupovat musí, protože ta geopolitika v tomhle tom zcela jistě bude hrát roli. Vezměme si jenom ty země, kde ti potenciální dodavatelé sídlí. Japonsko, Spojené státy americké, Ruská federace, Čína...

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Francie.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Jižní Korea, Francie.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Paní Drábová, Hospodářské noviny v říjnu loňského roku zveřejnily nebo napsaly, že mají k dispozici návrh česko-čínských projektů, ve kterém se objevil požadavek Číny, aby jí Česko přidělilo zakázku na dostavbu Dukovan bez výběrového řízení. Česká republika podle Hospodářských novin tvrdila, že na to nepřistoupí a že Čína musí projít výběrovým řízením. Je to opravdu tak, že je takový tlak například ze strany čínské firmy, aby dostala dostavbu Dukovan bez výběrového řízení?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
To se musíte ptát někoho jiného. To, co vím já a mohu potvrdit, že výběrové řízení bude.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Čili neexistuje, že by nějaká firma dostala stavbu nových bloků bez výběrového řízení.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Já si dost dobře nedovedu představit, jak by to bylo možné, protože ani, řekněme, evropský právní rámec pro zadávání veřejných zakázek tohle to neumožňuje. Samozřejmě je tu možnost vyjednat si takzvanou sektorovou výjimku, ale stejně by, a vláda to tak vidí, aspoň podle informací, které mám, nebylo rozumné hned na začátku se omezit na jednoho potenciálního dodavatele.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Je to hodně velký tlak i ze strany jiných států na to, kdo dostaví v České republice jaderné elektrárny, protože pamatujeme si, jak tady lobbovali přední světoví politici, když se mluvilo před lety o tendru na dostavbu Temelína.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Já bych si netroufla hovořit o tlaku, ale že ten lobbing tady bude, protože každá rozumná vláda lobbuje za svůj průmysl. To je zcela nesporné.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
A není to nic neobvyklého podle vás.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Není to nic neobvyklého a není na tom nic špatného.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Ovlivní nějak ten budoucí tendr na stavbu nových bloků ten očekávaný ohlášený bankrot japonsko-americké firmy Westinghouse, která spadá pod koncern Toshiba?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
No, to nemám křišťálovou kouli, protože zatím je to poměrně čerstvá, byť očekávaná zpráva. Zpráva ze včerejška. Do jaké míry a jakých vlastně společností nebo výrobních, řekněme, celků Westinghouse se ten řízený bankrot dotkne, to je také zatím velká otázka. My máme informaci také velmi čerstvou, že třeba ty otázky výroby paliva pro jaderné elektrárny, která je poměrně zisková pro Westinghouse, by se to dotknout nemělo vůbec. Nemělo by se to dotknout projektu Westinghouse v Číně, to znamená elektrárny Sanmen a Haiyang, které by měly být spuštěny v předpokládaných termínech, to znamená Sanmen možná někdy koncem tohohle roku. Ale ve velkých problémech, a vy jste to zmínil, jsou ty čtyři jaderné bloky ve Spojených státech, to znamená Vogtle a V.C. Summer, kde...

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Protože se to prodlužuje a prodražuje.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Zejména prodražuje. Tam je to trochu komplikovanější tím, že Westinghouse měl kontrakty, které neumožňovaly, lépe řečeno, stavební divize, kterou Westinghouse koupil, měla kontrakty, které neumožňovaly nějaké cenové úpravy, ale přitom po havárii v jaderné elektrárně Fukušima tam došlo ke značným požadavkům na úpravu toho projektu, kde ta cena vlastně byla fixní a tím pádem oni se dostali do velkých problémů.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Čili nemělo by nás to znepokojovat, že takto velká významná firma, která i dodávala palivo do Jaderné elektrárny Temelín, má teď prostě problémy, že bude muset ohlásit bankrot?

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
No, jistěže to není úplně potěšující zpráva, protože druhá velká firma, to znamená francouzská Areva, má problémy obrovské, jenže je do značné míry pod státní ochranou francouzské vlády a hodně napojená na francouzskou a státem vlastněnou elektrárenskou společnost EDF, takže Areva se z toho možná nějakým způsobem vymotá lépe než Westinghouse, ale já nepochybuji o tom, že i Westinghouse to vyřeší.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Jakou máme jistotu, že tendr na Dukovany dopadne úspěšněji než ten tendr na Temelín, na dostavbu Temelína před pár lety, který, jak víme, byl vypsán a nakonec byl zrušen.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Jistotu ...

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Jistotu nemáme nikdy.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
V dnešním světě, kdy nevíte, co bude za pět minut, natož co bude za pět dní, natož co bude za pět let, já bych o jistotě moc nemluvila. Na druhou stranu, aby to nevyznělo pesimisticky, dostáváme se do situace, kdy se fakt bude muset tenhle stát rozhodnout, z jakých zdrojů si za dvacet, třicet let tu elektřinu bude opatřovat. A lidi jsou velmi flexibilní, velmi inovativní živočišný druh, to znamená, pod tlakem reagují tak, aby to bylo rozumné, což je moje velká naděje.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Říká Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, která byla hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.

Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
--------------------
Děkuji za pozvání.

Michael ROZSYPAL, moderátor
--------------------
Tento díl i starší díly Interview Plus najdete v audio nebo v textové podobě také na našem webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí a hezký den přeje Michael Rozsypal.

Zdroj: ČRo Plus | 31.3.2017 | 11:34 | Pořad: Interview Plus | Téma: ČEZ

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany