Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Do 17 let přehrada, radí studie k vodnímu dílu Čučice

24.11.2016

Po skoro čtyřech měsících konečně státní podnik Povodí Moravy (PMO) starostům dotčených obcí rozeslal text technicko–ekonomické studie ke zvažovanému vodnímu dílu Čučice. Její závěr je jednoznačný. Stavba nové přehrady na řece Oslavě prý dává smysl. Argumentuje i nutností zajistit vodu pro Dukovany. ČEZ to ovšem odmítá.

ČUČICE Po skoro čtyřech měsících konečně státní podnik Povodí Moravy (PMO) starostům dotčených obcí rozeslal text technicko–ekonomické studie ke zvažovanému vodnímu dílu Čučice. Její závěr je jednoznačný. Stavba nové přehrady na řece Oslavě prý dává smysl. Studie je soubor dokumentů, v němž odborné firmy zhodnotily, zda by technicky a ekonomicky dávalo smysl v budoucnu stavět přehradu na řece Oslavě v místech, nazývaných podle blízké vesnice. „Jsem ze studie pořádně rozčarovaný. Když to shrnu do několika vět, tak výsledkem je konstatování, že přehrada by byla levná, technicky dobře proveditelná, ekonomicky přínosná,“ uvedl starosta Oslavan Vít Aldorf. Je jedním z nejhlasitějších odpůrců nové přehrady. Ve spolupráci s týmem lidí se mu letos podařilo uspořádat protestní petici a sehnat pod ni 24 tisíc podpisů. Petice je ve Sněmovně, zabývat se jí má i vláda.


Rezerva pro Brno a Mostiště
Kompletní studie, která ho příliš nepotěšila, přistála Aldorfovi v e-mailové schránce včera ráno. Dozvěděl se z ní, že její autoři považují přehradu za nutný rezervní doplněk zdrojů pitné vody pro Brno a Mostiště. Potřebná je prý taky pro dukovanskou jadernou elektrárnu. „A že by bylo rozumné ji do 17 let zprovoznit. Přičemž v celkovém součtu všech nákladů by vyšla na necelých 13 miliard korun,“ pročítal si dokument Aldorf. Autoři hovoří o Čučicích také jako o zdroji závlahové vody pro Ivančicko, Židlochovicko a Pohořelicko. „Studie dále doporučuje, aby vláda povýšila veřejný zájem nad vše ostatní. A aby určila, co je vůbec tímto veřejným zájmem,“ doplnil Aldorf. Veřejným zájmem může být pitná voda pro Třebíčsko či Brněnsko. Nebo naopak ochrana přírody. Té se autoři dokumentu rovněž obsáhle věnují. „Dohledali jsme celkem 110 zvláště chráněných druhů rostlin, hub i živočichů, které budou záměrem přímo či nepřímo dotčeny,“ uvádějí odborníci ve studii.

Elektrárna má vlastní studii s jinými závěry
S jejím zveřejněním se nejdříve čekalo, až bude po krajských volbách. Pak, až materiál prostudují úředníci a politici nadřízeného ministerstva zemědělství. Mluvčí PMO Petr Chmelař sdělil, že studie představuje od 70. let první ucelený dokument, který popisuje vodohospodářský význam lokality, a současně první dokument, který se věnuje také enviromentální problematice v této oblasti. Už teď ale jednu část zpochybňuje elektrárenský gigant ČEZ. Zásadně nesouhlasí s tvrzením, že výhledově bude nutný odběr vody z Čučic pro uvažované nové dukovanské bloky. „Na základě naší vlastní studie, kterou jsme nechali před dvěma lety zpracovat a týkala se kvality, množství vody a dlouhodobého monitoringu průtoků, se prokázalo, že vody v řece Jihlavě je dostatek pro stávající i případné nové bloky,“ zdůraznil mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk. Dále se ukázalo, že některé soukromé firmy, jež se na vypracování technicko–ekonomické studie podílely, jsou z minulosti personálně propojené s ředitelem PMO Janem Hodovským. Věc teď prošetřuje ministerstvo zemědělství jako nadřízený orgán PMO. „Výsledky auditu, který se týká okolností, za nichž studie vznikla, budou známy do konce listopadu. Do té doby se taky osobně sejde ministr Marian Jurečka s ředitelem PMO Hodovským, aby si vše vyříkali,“ uvedla mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ježková. Do té doby taky nebude ministerstvo vydávat žádná prohlášení. Až poté se ministr ke studii a celé situaci vyjádří. Resort už dřív uvedl, že „by bylo nezodpovědné, nezačít se už teď připravovat na odborníky předpovídaný nedostatek vody“.

Zdroj: Mladá fronta DNES | 24.11.2016 | Rubrika: Kraj Vysočina |  Strana: 15 | Autor: Hana Jakubcová | Téma: JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany