Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Do nového roku vstoupila Jaderná elektrárna Dukovany s provozem všech čtyř výrobních bloků a druhou nejvyšší roční výrobou elektrické energie.

Do nového roku vstoupila Jaderná elektrárna Dukovany s provozem všech čtyř výrobních bloků a druhou nejvyšší roční výrobou elektrické energie.

6.1.2015

Odstávka 4. bloku JE Dukovany byla ukončena 31. 12. 2014. Do nového roku tak elektrárna vstoupila s provozem všech čtyř výrobních bloků.  Plánovaná odstávka tak byla ukončena po 32,6 dnech. V roce 2014 se i přes realizaci řady investičních akcí podařilo dosáhnout druhé největší roční výroby elektrické energie za dobu provozu elektrárny, která činila 15.370.602 MWh.

Přifázováním turbíny Gerda a Marta skončila plánovaná odstávka 4. výrobního bloku, která byla oproti plánovaným 32 dnům prodloužena o 0,6 dne. V rámci odstávky byla kromě výměny části paliva realizována celá řada dalších akcí. Byla provedena generační obměna systému kontroly a řízení 2. divize, pokračovaly práce na zodolňování objektů, proběhla výměna vestaveb chladicí věže č. 5, byly provedeny zkoušky druhého AAC Dieslegenerátoru a čtyř nových mobilních dieselgenerátorů a průkazné zkoušky mobilních čerpadel FOX III na alternativní doplňování parogenerátorů včetně simulace doplňování vody do bazénu skladování vyhořelého paliva. Následující odstávka pro výměnu paliva začne koncem února na 3. výrobním bloku.

V průběhu roku 2014 JE Dukovany dosáhla druhé nejvyšší výroby za celou dobu svého provozu, a to 15.370.602 MWh. Důvodem bylo provádění velkého množství investičních akcí realizovaných v rámci stresstestů a částečně neplánované odstávky v závěru roku. Z jednotlivých bloků nejvíce elektrické energie vyrobil 1. výrobní blok, a to 4.027.208 MWh. Plán výroby se podařilo splnit na 100,11% 2. výrobnímu bloku. Od počátku provozu tak elektrárna vyrobila 382.724 GWh.

Závěr roku byl také ve znamení spuštění nové Virtuální prohlídky JE Dukovany a ukončení rekonstrukce Infocentra, které od 5. 1. 2015 zahájí zkušební provoz.

Zdroj: Informace z JE Dukovany, Ing. Jiří Bezděk

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany