Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Druhý dukovanský blok od víkendu opět dodává elektrickou energii.

Druhý dukovanský blok od víkendu opět dodává elektrickou energii.

20.3.2017

Dukovany 20. 3. 2017 – Od víkendu opět vyrábí a do sítě dodává elektrickou energii 2. reaktorový blok Jaderné elektrárny Dukovany. Po necelých 182 dnech tak skončila plánovaná odstávka bloku zaměřená na přípravu zařízení a dokumentace k jeho dalšímu dlouhodobému provozu. V jejím průběhu se energetikům podařilo provést rozsáhlé kontroly, testy a zrealizovat 64 významných investičních akcí. V Dukovanech jsou tak nyní v provozu 3 ze 4 bloků. Na jednom bloku probíhá plánovaná odstávka.

První dodávky elektřiny z 2. reaktorového bloku Jaderné elektrárny Dukovany začaly v sobotu ve 4:37 přifázováním generátoru parní turbíny TG 22. Jen o dalších pět hodin později, tj. v 9:39, začal elektrickou energii dodávat také druhý generátor TG 21. Během dnešního dne dosáhne reaktor 98% výkonu. Blok je nyní až do příští pravidelné výměny paliva připraven k bezpečnému a spolehlivému provozu se 100% výkonem.

„Najíždění bloku po několikaměsíční odstávce je vždy velmi náročné a lze při něm očekávat potřebu dodatečných nastavení a odladění zařízení. Najetí bloku hodnotím jako úspěšné a děkuji všem, kteří se na tomto náročném procesu podíleli. Všechny naše síly a pozornost nyní věnujeme probíhající plánované odstávce bloku č. 1,“ sdělil Miloš Štěpanovský, ředitel elektrárny.

V rámci odstávky proběhly rozsáhlé kontroly stavu zařízení. Testováno nebo jiným způsobem prověřeno bylo nejen veškeré zařízení druhého bloku, ale také zařízení společná pro ostatní bloky. Dále bylo realizováno 64 investičních akcí, jako například výměna potrubních tras super havarijního napájení, zvýšení výkonu pohavarijní likvidace vodíku, rekonstrukce elektrických ochran bloku a srovnávacích ochran linek 400 kV. Technicky i časově významnou akcí byla rekonstrukce zařízení centrální čerpací stanice, která vyžadovala 50 denní souběh odstávek bloku č. 1 a 2. Dále v průběhu odstávky proběhla výměna 1/5 paliva a byly dokončeny kontroly a opravy dokumentace RTG svarů.

Druhému bloku Jaderné elektrárny Dukovany končí 10.7.2017 platnost stávajícího povolení k provozu. Do konce května energetici získané údaje a poznatky z právě ukončené odstávky doplní do dokumentace a aktualizovanou ji předají Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost k žádosti o nové povolení dlouhodobého provozu.

 

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany