Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Dvacet pět expertů mezinárodní mise WANO dokončilo prověrku Jaderné elektrárny Dukovany

Dvacet pět expertů mezinárodní mise WANO dokončilo prověrku Jaderné elektrárny Dukovany

7.4.2017

Dnes 7. 4. 2017 skončila v pořadí již čtvrtá prověrka Jaderné elektrárny Dukovany, kterou zde od 23. 3. prováděli experti WANO, celosvětového sdružení provozovatelů jaderných elektráren. Kontrolou prošly všechny oblasti podle nových výkonnostních ukazatelů a kritérií. Výsledky mise jsou pro elektrárnu významné také s ohledem na probíhající přípravy bloků č. 2, 3 a 4 na další dlouhodobý provoz. Tým odborníků vyhodnotil všechny zjištěné poznatky a stanovil devět oblastí ke zlepšení, což je o polovinu méně než při předchozí misi. Tým také definoval dvě dobré praxe, přenositelné z Dukovan do ostatních elektráren.

Mezinárodní tým odborníků během dvou týdnů provedl kontrolu toho, jak bezpečně provozujeme naši elektrárnu, jak pracovníci dodržují pravidla, zaměřil se i na kontrolu stavu zařízení, značení i pořádek ve všech prostorech. Včera byly vedení dukovanské elektrárny prezentovány výsledky kontrol po jednotlivých oblastech. Mezi nimi bylo také zhodnocení toho, jak se energetici vypořádali s doporučeními vycházejícími z analýz událostí ve světě.

Tým expertů vedl pan Gabor Vamos z maďarské Pakše. Celkový počet 25 expertů se skládal ze zástupců zemí organizovaných v Moskevském centru WANO a navíc byl doplněn o experty z dalších center WANO, a to z USA, Francie a také z Pakistánu. Výsledky kontrol jsou ve srovnání s výsledky předchozí mise výrazně lepší. Celkově bylo stanoveno 9 oblastí pro zlepšení oproti 19 z mise WANO v roce 2012. Velkou část tvoří oblasti, na kterých elektrárna již pracuje, jako například, dohled nad prací dodavatelů, kvalita lidského výkonu a předcházení lidským chybám, kontrolní činnosti nebo program pro zamezení vniknutí cizích předmětů při otevřené technologii. Zjištění týmu zahrnují také oblasti dobrých praxí přenositelných z Dukovan do jiných elektráren.  Takto ocenil v oblasti chemie metodu pro kontrolu turbínového oleje a v oblasti požární ochrany systém zásahových karet při signalizaci požáru.

Všechny zahraniční mise odborníků jsou významnou zpětnou vazbou, kterou elektrárna dostává. „Na výsledky budeme nyní reagovat přípravou opatření, která povedou k realizaci většiny navržených doporučení, abychom i v budoucnu splňovali všechny požadavky na spolehlivý a bezpečný provoz elektrárny, “ sdělil Miloš Štěpanovský, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.  Za dva roky přijede část expertů WANO zkontrolovat, jak se dukovanští s návrhy vypořádali.

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany