Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

ENEF 2015

1.6.2015

European Nuclear Energy Forum 2015 (je od roku 2007 střídavě organizováno v Praze a Bratislavě. Letošní desátý ročník (první ročníky byly dva krát ročně)  ENEF se konal v Praze ve dnech 26. a  27.5.2015

Na tři stovky delegátů z celé Evropy se v Praze zúčastnili 10. ročníku Evropského jaderného fóra (ENEF). Z diskuzí jednoznačně vyplynulo, že jaderná energetika má v evropském portfoliu zdrojů své opodstatněné místo a bude sehrávat důležitou roli při implementaci Energetické unie. V rámci ENEF bylo též opakovaně zdůrazněno právo jednotlivých členských zemí rozhodnout si o svém energetickém mixu.

Z hlavních vystupujících uvádím:  místopředseda Evropské komise pro Energetickou unii Maroš Šefčovič, ministr průmyslu a obchodu České republiky Jan Mládek, premiér Slovenské republiky Robert Fico, Laurent Michel z francouzského ministerstva ekologie, udržitelného rozvoje a energetiky. Mezi panelisty  jsme slyšeli Hanse ten Berga (Union of the Electricity infdustry), Damjana Medimoreca (ENTSO-E)  nebo  litevského náměstka  ministra pro energetiku Aleksandrase Spruogise. Nebo zástupce Generálního ředitelství Evropské komise pro energetiku Gerassimose Thomase či náměstka rumunského ministra zodpovědného za oblast energetiky Bogdan Nicolae Badea a náměstka ministra hospodářství Polské republiky Tomasze Tomczykiewicze.

Jednou z nejdůležitějších diskutovaných otázek fóra byla problematika vyřazování jaderných zařízení z provozu. „Přestože se v řadě zemí uvažuje o  prodlužování životnosti stávajících reaktorů, je potřeba také vážně uvažovat o možnostech a způsobech jejich vyřazování a dbát na sdílení vědomostí, jak nejbezpečněji a nejekonomičtěji je možné toto vyřazení provést. Všeobecná shoda panovala také na tom, že na prvním místě při provozu jaderných zdrojů je bezpečnost,“ přiblížil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Diskutovaly se však i rezervy, které stále jaderná energetika při současné technologické úrovni má. Účastníci ENEF se například shodli na tom, že vyhořelé jaderné palivo a jeho ukládání stále představuje jednu z největších výzev jaderné energetiky, která do jisté míry limituje její další rozvoj. „V tomto ohledu bychom se určitě měli snažit, aby ukládání velkého množství vyhořelého paliva nebylo finálním nástrojem řešení. Nejen z tohoto důvodu je velmi důležité sledovat pokračující úspěchy na poli takzvaných rychlých reaktorů,“ doplnil ministr Mládek.

Řeč přišla i na otázku, nakolik je jaderná energie akceptovatelná širokou veřejností. Ministr Mládek v této souvislosti ocenil, že v rámci ENEF zazněl také hlas neziskových organizací. Jedním z hlavních cílů ENEF totiž bylo poskytnout maximální prostor k otevřené diskuzi i velmi divergentních názory na jadernou energetiku.

Další ročník Evropského jaderného fóra se uskuteční v příštím roce v Bratislavě. Už nyní se však objevily otázky, které by měli v rámci dalšího ročníku mezi účastníky rezonovat. „V následujícím období bude ovlivňovat rozvoj jaderné energetiky nedostatek techniků, konstruktérů a průmyslových kapacit. Nejedná se pouze o evropský fenomén, podobným problémům dnes jaderný průmysl čelí takřka celosvětově. Otázka technického vzdělávání a udržení kvalitního know-how je proto téma, které v České republice intenzivně řešíme,“ dodal ministr Mládek.

 

Zpracoval: předseda OBK při JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany