Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Energetici na 1. bloku v Dukovanech dokončili zavážku čerstvého paliva

21.6.2018

Na reaktoru prvního výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany právě skončila zavážka čerstvého paliva. Energetici podle plánu vyměnili 84 z celkových 349 kazet za čerstvé. Na bloku dále pokračují plánované servisní a investiční práce. Odstávka začala 11. května a měla by být ukončena na přelomu června a července.

V rámci plánovaných servisních činností energetici na začátku odstávky vyvezli veškeré palivo z reaktoru do přilehlého bazénu skladování. To technikům umožnilo bezpečnější provedení velké části plánovaných kontrol i činností na souvisejícím zařízení primárního okruhu. Zhruba po měsíci začali palivo do reaktoru opět zavážet. Po čtyřech dnech nepřetržité práce do reaktoru zavezli 265 původních kazet a 84 čerstvých. Díky tomu bude moct blok po spuštění vyrábět elektřinu dalších 13 měsíců. Reaktorový sál můžete navštívit ve virtuální prohlídce na http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-dukovany/.

Energetici v rámci odstávky dále provádí instalaci nového třetího čerpadla chlazení bazénu skladování nebo modernizaci podružných rozvaděčů, která je technicky i organizačně jednou z nejnáročnějších činností. „Odstávka prvního bloku probíhá podle plánu. Nyní již zbývá dokončit zkoušky akčních členů u nových podružných rozvaděčů a instalaci nových regulačních armatur odluhů parogenerátorů. V oblasti údržby jsme úspěšně aplikovali novou svarovou metodu WOL na nátrubcích parogenerátoru a provedli velký rozsah kontrol a servisních prací,“ sdělil Miloš Štěpanovský, ředitel elektrárny.

Manipulace s palivem probíhají pod odborným a nepřetržitým dohledem automaticky pomocí tzv. zavážecího stroje. Nepřetržitá obsluha v kabině zavážecího stroje vše sleduje na monitorech a kontroluje a potvrzuje správnost provedení jednotlivých kroků. Výměna paliva se provádí pod vodou a průměrný čas potřebný na manipulaci s jednou kazetou je 10 minut. Použité palivo po vyvezení z reaktoru zhruba 6 let chladne v přilehlém bazénu skladování a poté ho odborníci přeloží do kontejneru Castor a následně převezou do meziskladu použitého paliva v areálu elektrárny.

 

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany, Ing. Jiří Bezděk, tiskový mluvčí ČEZ, a. s. Jaderná elektrárna Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany