Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Energetické Třebíčsko: Chceme být zapojeni do příprav výstavby pátého bloku v Dukovanech

Energetické Třebíčsko: Chceme být zapojeni do příprav výstavby pátého bloku v Dukovanech

21.7.2015

Vláda schválila Aktualizaci státní energetické koncepce a Národní akční plán jaderné energetiky. V těchto dokumentech jsou popsány úkoly, které jsou nezbytné pro to, aby se v Dukovanech mohl stavět pátý blok. Předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš se v Praze na ministerstvu průmyslu a obchodu sešel s ředitelkou odboru strategie a mezinárodní spolupráce v energetice Lenkou Kovačovskou a hovořili spolu o aktuálních přípravách.


„Pracujeme na úkolech, které jsou pro nejbližší dva roky 2015 a 2016. První věcí bude připravit vládní výbor pro jadernou energetiku, aby jasně viděli i potencionální investoři a dodavatelé technologií, že stát to myslí opravdu vážně a že se v tom hodlá angažovat. To znamená, že musíme jmenovat akceschopný výbor složený z klíčových stakeholderů - rozhodovatelů, určit výboru klíčové směry a vymezit to, čím se má zabývat, aby mohl být plán připraven a realizován,“ popsala ředitelka Kovačovská a dodala, že všechny tyto materiály chtějí mít do konce září předložené vládě, tak jak předpokládá harmonogram. První zasedání samostatného výboru by tak mělo být už v říjnu.


Zákonodárci z regionu budou pomáhat při naplňování akčního plánu jaderné energetiky
Vítězslav Jonáš se v minulém týdnu sešel s některými zástupci našeho regionu, s kterými projednal další spolupráci. Senátora Františka Bradáče, který je místopředsedou senátního podvýboru pro dopravu a energetiku, aby pomohl při sledování plnění úkolů, které vyplývají z Národního akčního plánu jaderné energetiky. „Prodloužení provozu elektrárny formou výstavby nového jaderného bloku vnímám jako nesmírně důležitý stabilizační prvek v našem regionu. Takže se budu určitě snažit, co budu moci, abych pomohl,“ potvrdil spolupráci senátor Bradáč.

Dalším senátorem z regionu je Miloš Vystrčil, předseda senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Jeho výbor připravuje na podzim návštěvu Jaderné elektrárny Dukovany. „Z úkolů Národního akčního plánu jaderné energetiky se chci převážně věnovat změně legislativy v oblasti povolovacího řízení, protože současné legislativní prostředí v oblasti nových jaderných zdrojů znamená významné prodloužení přípravy výstavby. Na kulaté stoly a semináře budeme zvát odpovědné pracovníky z ministerstev a ptát se, jak naplňují akční plán,“ potvrzuje senátor Vystrčil.

Podporu a pomoc také deklaruje poslanec Vít Kaňkovský: „Budeme plnění úkolů a termínů intenzivně sledovat a také doufám, že zainteresovaná ministerstva a úřady s tím související budou tento Národní akční plán brát velmi vážně a budou dbát na jeho naplňování. Budoucnost elektrárny Dukovany je důležitá nejen pro Kraj Vysočina, ale pro celou Českou republiku.

Poslanec za Třebíčsko Josef Zahradníček, jehož je členem, během jednání poslanecké sněmovny operativně zajistil výjezdní zasedání Výboru pro veřejnou správu do Dukovan. „Nabízím Energetickému Třebíčsku sebe jako kontaktní osobu pro jednání s poslaneckým výborem,“ podotkl poslanec Zahradníček.

Energetické Třebíčsko připravuje expertní skupinu
„Rozhodnutím výkonného výboru ze dne 22. června jsem pověřen vytvořením expertní skupiny v rámci Energetického Třebíčska, která bude spolupracovat a kontrolovat plnění úkolů z Národního akčního plánu,“ přibližuje Vítězslav Jonáš. V současné době jsou osloveni členové sdružení a odborníci, pracovní setkání je naplánováno na začátek srpna. Aktivity a činnost sdružení ocenil hejtman Jiří Běhounek: „Energetické Třebíčsko samozřejmě má z hlediska diskuzí, z hlediska oponentů, z hlediska rozboru jednotlivých záležitostí, z pohledu na tuto lokalitu a dopad na veřejnost, případně na zaměstnanost nezastupitelné místo.“

Vítězslav Jonáš doplňuje, že spolupráce s Krajem Vysočina, poslanci a senátory z regionu a se samosprávami je velmi dobrá a také díky společné práci je možné přiblížit se k reálné výstavbě nového jaderného zdroje.

 

Zdroj: Horácké noviny | 17.7.2015 |  Autor: Eva Fruhwirtová | Téma: JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany