Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Evropská komise schválila systém udílení státních zakázek v projektu JE Paks 2

21.11.2016

Rozhodnutí ukončilo řízení, které probíhalo od listopadu 2015. János Lázár, maďarský šéf úřadu, uvádí: „Znamená to, že Maďarsko neporušilo nařízení o státních zakázkách, když uzavřelo (mezivládní) dohodu. Maďarsko mělo právo nejen podepsat dohodu s Ruskem, ale i podepsat takové dohody, které toto nařízení částečně nebere v úvahu z technického hlediska.“

János Lázár, maďarský šéf úřadu vlády, 17. 11. 2016 oznámil, že Evropská komise dokončila řízení ve věci předpokládaného porušení závazků ze strany Maďarska v souvislosti se systémem udílení státních zakázek v projektu JE Paks 2. Výstavba nových bloků je tak blíže k realizaci.

Podle Lázára byla spolupráce s Evropskou komisí ve věci rozšiřování JE Paks zahájena již v listopadu 2013. Od té doby představitelé EK podrobně prozkoumali všechny aspekty maďarské dohody o jaderné energetice včetně části o zakázkách a jejich udílení. Lázár popisuje jednotlivá řízení: „Evropská komise zpočátku zpochybňovala právo Maďarska na uzavření této dohody. Potom se zabývala tím, zda technické a technologické parametry projektu splňují požadavky Evropské komise. Dále měla námitky k utajování důvěrných informací obsažených v dohodě, a zda toto odpovídá pravidlům Evropské unie. Dále zkoumala otázku, zda principy státních zakázek spojených s realizací projektu a jejich udílení jsou v souladu s evropskou legislativou. A poslední věcí je posuzování otázky poskytnutí nedovolené státní podpory.“

Ukončení řízení ve věci předpokládaného porušení závazků ve věci státních zakázek znamená, že zakázky v hodnotě 55 % celkových nákladů budou realizovány podle evropských pravidel. Z toho je vyloučeno speciální jaderné zařízení, které je svázáno se specifiky projektu. Lázár to komentuje: „Zajišťuje to konkurenci, transparentnost a možnost, aby byl projekt realizován ve formě výhodné pro Maďarsko.“

Poslední dosud nerozhodnutou otázkou zůstává předpokládaná nedovolená státní podpora. Podle Lázára se očekává, že má být příští týden předán Maďarsku dokument, týkající se této věci. Uvádí: „Znamená to, že v listopadu 2016 budou odstraněny všechny překážky a Maďarsko bude moci v letech 2017-2018 přistoupit k realizaci projektu v hodnotě 12,5 miliardy eur.“

Lázár doplňuje: „Tento projekt se v příštích 30 letech stane největším maďarským a možná i středoevropským projektem. Bude mít hodnotu 12,5 miliardy eur, přímo vytvoří 7000 nových pracovních míst, celkově až 10 000 pracovních míst a vyvolá roční růst HDP Maďarska ve výši 1 %. Nyní probíhá velice intenzivně proces získávání stavebního povolení.“

K významu rozhodnutí EK Lázár uvádí: „V současném politickém a legislativním prostředí, které je charakteristické pro Evropu a Evropskou unii, a vzhledem ke složitější hospodářské spolupráci mezi Ruskem a zeměmi EU a v podmínkách snah o vytlačení jaderné energetiky z evropského energetického mixu je podle mého názoru významným úspěchem, že maďarská vláda mohla přesvědčit Evropskou komisi o správnosti svého počínání. Je důležitým úspěchem, že maďarská vláda má spolupracovníky, odborníky a spojence, kteří jí pomohli v tomto procesu. Jsou za námi tři roky intenzivní práce. Nyní se nám podařilo získat nezbytné schválení, což prokazuje profesionalitu práce odvedené pracovníky ministerstva“.

 

Pro informaci:

Jaderná elektrárna Paks má čtyři bloky s reaktory VVER-440 spouštěné v letech 1982 až 1987. Provoz první dvojice byl prodloužen o 20 let a nyní probíhá řízení o prodloužení provozu třetího a čtvrtého bloku. Kompletní reaktory a další důležité komponenty byly vyrobeny a dodány českými firmami. Tyto bloky přešly v roce 2015 na 15měsíční palivovou kampaň, což vede ke zvýšení ročního objemu výroby elektřiny a ke snížení objemu radioaktivních odpadů.

V jaderné elektrárně Paks 2 je připravována výstavba dvou bloků s reaktory VVER-1200, které se řadí do generace III+. V roce 2014 byla podepsána mezivládní dohoda mezi Maďarskem a Ruskem o výstavbě této elektrárny a dohoda o poskytnutí úvěru Ruskem pro financování 80 % investičních nákladů. Zahájení výstavby je plánováno na roky 2017-2018 a nové bloky by měly začít dodávat elektřinu v letech 2024-2025. Projekt má hodnotu 12,5 miliardy eur. Podle dohody o dodávkách paliva bude prvních 10 let provozu nových bloků dodávat jaderné palivo ruská společnost TVEL.

 

Zdroj: Essential Communication

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany