Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Experti vylepšili mezisklad použitého paliva v  Dukovanech

Experti vylepšili mezisklad použitého paliva v Dukovanech

5.10.2017

V Jaderné elektrárně Dukovany dokončili modernizaci vedení kabelů měření obalových souborů. Modernizace obnášela zodolnění a částečnou výměnu kabelů, vybudování nových kabelových kanálů, chrániček a instalaci magnetických příchytek měřicích kabelů přímo na obalových souborech. Šestiměsíční technicky i organizačně náročná modernizace ČEZ stála necelé čtyři miliony korun. Patří k dlouhé řadě vylepšení, díky kterým bude moci dukovanská elektrárna fungovat ještě desítky let.

Zdánlivě běžné stavební práce probíhaly v unikátním prostředí meziskladu použitého paliva. Obalové soubory museli specialisté průběžně přemisťovat a stejně jako stavebníci a technici dodržovat přísné podmínky. Vše ale zvládli v požadovaných termínech a bez jakýchkoliv vážnějších problémů.

„Příprava byla náročná z pohledu technického řešení i způsobu realizace. Díky ní práce proběhly velmi dobře a získali jsme modernější a spolehlivější způsob vyvedení důležitého měření. Takové investice nám zajišťují, že se naše elektrárny drží mezi technologickou špičkou nejen v České republice,“ zhodnotil význam modernizace Bohdan Zronek, ředitel divize jaderná energetika.

Vybouráním části betonu původní podlahy vytvořili stavebníci drážky pro nové kabelové chráničky. Vše z důvodu minimalizace prašnosti v prostoru haly prováděli v tzv. odsávacím stanu.  Poté do vytvořených otvorů položili nové chráničky pro kabeláž měření teploty a tlaku. Na závěr kanály zabetonovali a nanesli povrchové ochranné vrstvy. Přesunuté obalové soubory byly poté umístěny zpět na své místo a připojeny k trvalému měření.

Mezisklad použitého paliva v areálu Jaderné elektrárny Dukovany je tvořený dvěma halami, ve kterých se nachází 96 obalových souborů Castor s použitým jaderným palivem. Každý obalový soubor je trvale monitorován. Naměřené hodnoty teploty a tlaku jsou přenášeny na dispečink radiační ochrany. Díky použitému palivu, které je nyní v dukovanském meziskladu, se nespálilo 120.000.000 tun černého uhlí a nevyprodukovalo několik tisíc tun popílku a CO2, které vznikají při jeho spalování.


Zdroj: Aktalita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany