Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Geologický průzkum v okolí JE Dukovany

Geologický průzkum v okolí JE Dukovany

1.6.2015

V okolí JE Dukovany probíhá inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum.

Zajištění budoucnosti Jaderné elektrárny Dukovany se v současnosti stalo jedním z aktuálních a probíraných témat, které se rovněž dostaly do popředí zájmů významných politiků. Podpora státních představitelů je důležitá, stejně tak jako podpora regionu.

Zajištění rozvoje elektrárny, zejména pak výstavba nových bloků, je složitý proces s velkou časovou náročností. Již nyní lze zaznamenat množství přípravných prací, které musí bezprostředně předcházet samotné výstavbě nového jaderného bloku. Jednou z takových činností je i probíhající inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, v jehož souvislosti je možné na plochách západně od elektrárny Dukovany již delší dobu pozorovat neúnavnou práci vrtné soupravy. Cílem tohoto průzkumů je ověření vhodnosti geologického podloží lokality pro výstavbu nových bloků, a dále také stanovení směru a rychlosti proudění podzemních vod. Dílčí výsledky dokladují příznivou situaci ve zkoumaných oblastech. Práce budou probíhat nadále i v příštích letech. Postupně bude zvyšována podrobnost průzkumů a bude také probíhat zahušťování sítě vrtů na polích směrem na Slavětice, tedy v místech, kde se předpokládá výstavba nových jaderných bloků.

 

Zdroj: Informace z JE Dukovany, Ing. Jiří Bezděk, tiskový mluvčí

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany