Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Geologové se připravují na...

24.9.2015

Článek převzatý z  Třebíčský deník | 24.9.2015 | Rubrika: Zpravodajství |  Strana: 2 | Téma: JE Dukovany

Správa úložišť však už dříve namítla, že obce i spolky možnost vyjádření názoru či přímo podání odvolání proti průzkumům mají. Podle Jany Nožičkové je však takový nesouhlas překonatelný a fakticky tak procesu hledání vhodné lokality ani případné stavbě úložiště zabránit nelze. Nad postupem Správy úložišť se pozastavil i předseda Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany Aleš John. Jeho komise má za úkol informovat veřejnost skrze své členy, kterými jsou i starostové z Dukovanska, o veškerém dění v elektrárně. Podobnou otevřenost by očekával i v případě projektu na úložiště jaderného odpadu. „Před dvěma nebo třemi týdny dělalo SURAO seminář. Pozvali na něj i francouzské lidi z oboru a ti jasně řekli, že ve Francii neudělají nic, co by jim lidé neodsouhlasili. Tam s nimi budou mluvit tak dlouho, až jim na to kývnou. U nás se na lidi nastoupilo hodně tvrdě,“ zamýšlel se Aleš John.

Průzkum u Dukovan
Drobnou změnou v současném postupu Správy úložišť při hledání ideálního místa pro podzemní sklad, kde by se měl ukládat odpad z českých jaderných elektráren Dukovany a Temelín, je rozšíření počtu vytipovaných lokalit. Geologové se kromě sedmi původních nyní zaměřují takéna vojenské prostory a oblasti,na kterých stojí jaderné elektrárny. Přípravy na průzkum vhodných podmínek v okolí Dukovan už dokonce začaly. Správa úložišť hledá geology, kteří by v oblasti provedli základní výzkum. „Ten bude zahrnovat geologické a hydrogeologické mapování, vybrané metody terénního geofyzikálního měření a dálkový průzkum planety Země,“ popsala mluvčí Zuzana Dvořáková. Správu úložišť radioaktivních odpadů tlačí čas. Podle harmonogramu totiž chce mít dodeseti letvybranouhlavnía záložní lokalitu pro následnou podzemní stavbu. Do té doby má v plánu ve vybraných lokalitách provést až tisíc metrů hluboké vrty. Získat také bude muset podporu veřejnosti i soudu, který se zabývá už zmíněnou žalobou ekologů z Cally.

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany