Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Hermetické boxy v JE Dukovany jsou ve výborném stavu

18.10.2017

Experti v Jaderné elektrárně Dukovany v minulých dnech odzkoušeli a prověřili stav hermetického boxu na reaktorovém bloku č. 3. Od soboty zde probíhala zkouška integrity hermetické obálky. Tu  energetici natlakovali vzduchem na hodnotu 130 kPa.  Velmi přibližně to odpovídá tlaku, který na tělesa působí v hloubce 13 metrů pod hladinou. Měření pevnosti a těsnosti prokázala velmi dobrý stav, odpovídající požadavkům pro další dlouhodobý bezpečný provoz JE.

Speciální systémy nejprve vzduch vysušily, poté jej kompresory natlačily do hermetického boxu třetího bloku. Takzvaný tlakový kontejnment je navržen tak, aby i při tzv. nadprojektové události udržel všechny látky z primárního okruhu uvnitř uzavřené technologie. Jeho testování patří mezi nejnáročnější zkoušky, které provází několikaměsíční přípravy a řada organizačních a bezpečnostních opatření. V loňském roce navíc experti zvýšili tlak, který používají. „Důvodem, proč se zkoušky provádí při tak vysokém přetlaku je, abychom reálně ověřili a prokázali odolnost celé hermetické obálky. To je nezbytné pro bezpečný provoz i jako podklad k právě probíhajícímu řízení pro další provozní licenci,“ vysvětluje důležitost zkoušky Miloš Štěpanovský, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Při testech neměří odborníci jen pevnost zařízení, například průhyby, ale také jeho těsnost. Zjednodušeně řečeno – desítky hodin sledují, zda tlak v některých místech nezačne rychleji klesat. K žádnému nepříjemnému zjištění podle ředitele elektrárny Miloše Štěpanovského nedošlo, naměřené hodnoty zůstaly hluboko pod stanovenými limity. Stejně dopadla tato měření v minulosti i u dalších třech bloků dukovanské elektrárny.

Na přípravě zkoušek se podílelo přes 100 pracovníků elektrárny a dodavatelů. Dohlíželi na ně inspektoři Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a nezávislá měření prováděli experti z šesti českých a slovenských akreditovaných firem a vysokých škol  (VUT Brno, VÚEZ Levice, BESTEX Brno, INSET Praha, SMALL Polička).

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany