Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Informace o odstavení dvou reaktorových bloků JE Dukovany

5.11.2014

Personál  JE Dukovany  dnes  5. listopadu dopoledne zahájil z důvodu netěsnosti na potrubí jednoho ze tří systémů technické vody důležité (TVD1, TVD2, TVD3) odstavování 3. a 4. výrobního bloku.

Technická voda důležitá chladí v elektrárně důležité technické a bezpečnostní  systémy. Netěsnost vznikla v pondělí 3. listopadu na 2. systému (TVD2) v blízkosti stavby nových ventilátorových věží  pro 3. a  4. výrobního blok. Chlazení technických systémů obou bloků bylo převedeno na ostatní dva systémy TVD3 a TVD1.

Předpisy pro bezpečný provoz v takovém případě umožňují provoz bloků 3 a 4 další tři dny (72 hod). Lhůta je využita k identifikaci a odstranění  příčiny poruchy potrubí. Protože v této lhůtě nebude možné poruchu na TVD2 odstranit, rozhodlo vedení elektrárny odstavit 3. a 4. blok, pro které porušený systém pracuje (1. a 2. blok nejsou poruchou nijak dotčeny). V rámci této odstávky opraví porušené potrubí. 

Během úniku vody ze systému technické vody důležité došlo také k vytopení přilehlé a níže položené stanice pitné vody, což částečně omezilo její rozvod po jaderné elektrárně. Dodávka pitné vody byla neprodleně zajištěna náhradním způsobem. V současnosti se prostory stanice pitné vody vysušují, aby mohly být uvedeny znovu do normálního provozu.

O opravě potrubí a dalším vývoji situace vás budeme včas informovat.

 

Provoz JE Dukovany dnes:

1. blok 100%   - výkon turbogenerátorů                   498 MWe

2. blok 99,2% - výkon turbogenerátorů                    492 MWe   

3. blok 100% - výkon turbogenerátorů                     491 MWe 

v 18:00 hodin bude zahájeno snižování výkonu a odstavování bloku

4. blok v 10:00 bylo zahájeno snižování výkonu a odstavování bloku

 

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany