Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Informace o přijatých preventivních opatřeních v JE Dukovany v souvislosti s COVID 19

Informace o přijatých preventivních opatřeních v JE Dukovany v souvislosti s COVID 19

16.3.2020

Jaderná elektrárna Dukovany je stejně jako ostatní provozy Skupiny ČEZ zařazena mezi strategické subjekty kritické infrastruktury státu. Obě naše jaderné elektrárny proto zůstávají v provozu a zajišťují dodávku elektrické energie. V Dukovanech jsou v plném provozu bloky č. 1, 2 a 4. Blok číslo 3 je v odstávce pro výměnu paliva a práce na odstávce dále pokračují. Jsou prováděny rozsáhlé kontroly a zařízení a v neděli bylo zahájeno zavážení paliva do reaktoru.

Zdraví našich zaměstnanců i dodavatelů je pro nás na prvním místě. Od počátku epidemie jsou v elektrárně v platnosti opatření pro zamezení šíření nákazy spočívající ve zvýšené frekvenci úklidu, dezinfekci prvků fyzické ochrany, byly zrušeny návštěvy a exkurze do elektrárny i Infocentra.  Pro minimalizaci počtu přítomných zaměstnanců v elektrárně byl vybraným zaměstnancům umožněn výkon práce z domova. Od dnešního dne jsme spustili měření tělesné teploty všech osob, vstupujících do střeženého prostoru elektrárny, zavádíme také opatření týkající se chodu jídelen (delší výdejní doba, větší vzdálenosti mezi strávníky, atd.) V celém areálu elektrárně byly instalovány dávkovače s dezinfekcí rukou. V linkových autobusech se provádí dezinfekce prostor, tak, aby se snížilo riziko nákazy při přepravě osob do zaměstnání.

Kromě zvýšeného důrazu na dodržování přísných hygienických pravidel a používání dezinfekce jsou zaměstnanci vyzývání k omezení osobního kontaktu, pokud je osobní kontakt nezbytný, tak k dodržování větší vzdálenosti a odstupu, atd. Zaměstnanci mohou k jednání využívat moderní technologie, jako např. telekonference, videokonference, Skype a další.

Věříme, že se podaří díky odpovědnému přístupu nás všech k dodržování stanovených preventivních opatření šíření nákazy co nejdříve zastavit.

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany, autor: Jiří Bezděk, tiskový mluvčí JE Dukovany

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany