Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

JE Dukovany má nový záložní zdroj

JE Dukovany má nový záložní zdroj

15.7.2014

Dieselgenerátor budou sloužit jako záloha, byl pořízen na základě opatření ze zátěžových testů EU. Do konce srpna bude mít elektrárna ještě jeden pro druhý dvojblok.

Nový záložní zdroj, který byl v pondělí 14. července 2014 přepraven do Jaderné elektrárny Dukovany je díky svým technickým i provozním parametrům unikátním zařízením, které je schopno zcela samostatného provozu. Bude sloužit jako záloha pro případ, že by elektrárna přišla o veškeré způsoby napájení, kterých je v současnosti na 19 způsobů. Generátor vyšel na stovky miliónů korun. Investorem akce je společnost ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., a generálním dodavatelem společnost Zeppelin CZ s.r.o

Generátor Caterpillar o výkonu 3,2 MW od společnosti Zeppelin CZ dorazil k elektrárně v pondělí ve 4 hodiny ráno ze své poslední zastávky v Kutné Hoře, kde bylo zařízení usazeno do, na míru vyrobených, seismicky odolných kontejnerů. Celé zařízení se skládá ze tří kontejnerů a příslušenství, které bylo na čtyřech přepravních soupravách. Největší je právě kontejner s dieselgenerátorem, který váží cca 130t. Zbývající náklad, kontejner s chladicím zařízením, zásobní palivové nádrže, technologické zařízení a příslušenství jako jsou tlumiče výfuku, kryty sání apod. váží celkově dalších 189t.

„Tyto AAC Dieselgenerátory bude mít dukovanská elektrárna hned dva. Každý z nich bude určen pro jeden dvojblok, ale v případě potřeby je bude možné propojit. Druhý dieselgenerátor bude na elektrárnu dodán v průběhu srpna,“ sdělil ředitel elektrárny Jaroslav Jakub. Byly pořízeny na základě doporučení, vyplývajících z provedených stresstestů, které probíhaly v rámci celé Evropské unie. „S ohledem na počet a nezávislost systémů zajišťujících elektřinu v případě mimořádné události, je pravděpodobné, že nové motory budou spuštěny jen při pravidelných zkouškách,“ řekl Jaroslav Jakub, ředitel elektrárny.

Stanoviště obou dieselgenerátorů jsou i přes vysokou odolnost kontejnerů umístěny stranou od vysokých budov, které by je v případě zemětřesení mohly poškodit. Následovat bude napojování nového dieselgenerátoru na systémy elektrárny. Do konce roku by měly být obě dieselgenerátorové stanice, za stovky miliónů korun plně funkční.

Přeprava zařízení, jehož váha je 130t a délka až 23m, není ve stávajícím dispozičním uspořádání elektrárny jednoduchou záležitostí. Příprava transportu vyžadovala půlroční přípravu. Například bylo nutno vytipovat riziková místa (kabelové kanály, kanalizace, úzké komunikace apod.) a překrýt je roznášecími ocelovými pláty, či jinak upravit nájezdy do zatáček.

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany