Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

JE Dukovany neruší své okolí hlukem

JE Dukovany neruší své okolí hlukem

3.2.2014

V uplynulých měsících proběhlo v areálu Jaderné elektrárny Dukovany i v nejbližších okolních obcích měření hluku. Analýza potvrdila, že JE Dukovany pro své okolí nepředstavuje významnou hlukovou zátěž. Zároveň je zde dostatečný prostor i pro případnou výstavbu a provoz nového bloku.

Provoz JE Dukovany je podobně jako provoz jiných průmyslových objektů pro své okolí zdrojem určité úrovně hluku. Podrobnější informace o této hlukové zátěži ovšem dosud nebyly k dispozici, proto v uplynulých měsících proběhlo v areálu elektrárny i nejbližších okolních obcích měření hluku a následně byl vytvořen hlukový model.

V prostoru jaderné elektrárny byly změřeny akusticky významné zdroje, jako jsou chladicí věže, transformátory, strojovny apod. Na základě měření intenzity zdrojů a na základě měření hluku v blízkosti obydlí vznikla mapa šíření hluku v  okolí. Analýza potvrdila, že dukovanská elektrárna pro své okolí nepředstavuje významnou hlukovou zátěž a výsledné hodnoty jsou hluboko pod stanovenými hygienickými limity. „Zároveň je zde dostatečný prostor i pro případnou výstavbu a provoz nového bloku, také v tomto případě zůstanou hodnoty hluku pod stanovenými limity“, říká Petr Spilka, tiskový mluvčí elektrárny.

Výsledná úroveň hluku byla určena pro nejbližší zástavbu obcí Dukovany, Slavětice a Rouchovany. Pro podrobnější vyhodnocení byla do studie dále zahrnuta obec Mohelno a osada Kordula.

Důležitým závěrem studie z hlediska budoucnosti a přípravy výstavby nového bloku je, že hluk z výstavby ani z následného provozu nebude převyšovat stanovené denní ani noční hygienické limity.

Zdroj: Aktuality z JE Dukovany

Grafické znázornění výsledků měření - stávající stav
Grafické znázornění výsledků měření - stav s novým blokem
ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany