Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

JE Dukovany potvrdila svoji připravenost k dalšímu provozu podle mezinárodních standardů Agentury pro atomovou energii

JE Dukovany potvrdila svoji připravenost k dalšímu provozu podle mezinárodních standardů Agentury pro atomovou energii

28.11.2014

Mezinárodní tým odborníků na jadernou bezpečnost, který byl vyslán Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) včera dokončil hodnocení připravenosti JE Dukovany na prodloužený provoz za projektovou životnost.

 

Kontrola, kterou započali experti 18. listopadu, byla zaměřena na základní aspekty bezpečného dlouhodobého provozu všech čtyř reaktorů elektrárny.

Tým SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation – bezpečnostní aspekty prodlužování provozu za hranici životnosti) přezkoumal organizaci a programy vztahující se k dlouhodobému provozu, včetně lidských zdrojů a řízení znalostí. Závěry této mise jsou založeny na porovnání s bezpečnostními standardy MAAE.

Tým v elektrárně zjistil řadu osvědčených postupů a dobrých praxí, které budou sdíleny v dalších jaderných elektrárnách po celém světě, jako například:

komplexní péče o tlakovou nádobu reaktoru;

systém pro průběžné monitorování prostředí pro potřeby kvalifikace zařízení;

zavedení efektivní strategie údržby, dle metodologie EPRI (americká výzkumná organizace sdružující provozovatele JE nejen z USA, ale z celého světa)

„Musím říci, že jsem byl s celým týmem pozitivně překvapen, v jak dobré kondici je zařízení elektrárny. Celkově je provozování elektrárny na velmi vysoké úrovni. Bylo nám potěšením tu dva týdny pracovat,“ sdělil šéf mise Alex Polyakov.

Tým také zjistil několik oblastí, kde by mohlo dojít, a dle plánovaného harmonogramu i dochází, ke zlepšení bezpečnosti provozu, jako například:

některá hodnocení zařízení neprovádět pouze na období 10 let, tj. první etapu prodlouženého provozu, ale na celé zvažované období, tj. až 30 let;

rozšíření „Programů řízeného stárnutí“ pro stavební objekty o další měření;

koordinace činností mezi klíčovými pracovníky a dodavateli, kteří se podílí na přípravě dlouhodobého provozu, pro zajištění systematického přístupu k zachování potřebných dokumentů, dat a znalostí.

Vedení elektrárny Dukovany převzalo výsledky mise a zavázalo se provést doporučení, jehož provedení agentura MAAE opět zkontroluje při další misi za 18 měsíců.

 „Rád konstatuji, že moje očekávání před misí byla naplněna. Pravidelně jsem se během mise setkával s jejím vedoucím Alexem Polyakovem a společně jsme rozebírali zjištění a stanoviska odborníků. Mise potvrdila, že všechny nálezy stanovené při předchozí misi v roce 2008 a 2011 byly úspěšně vyřešeny a dosavadní postup přípravy elektrárny k dalšímu provozu po roce 2015 je v souladu s doporučeními MAAE pro dlouhodobý provoz,“ sdělil při převzetí návrhu zprávy Jaroslav Jakub, ředitel JE Dukovany.

Návrh zprávy bude včetně případných připomínek elektrárny a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) přezkoumán agenturou MAAE. Finální závěrečná zpráva bude předložena vedení JE Dukovany, SÚJB a vládě České republiky do tří měsíců.

Ředitel odboru hodnocení jaderné bezpečnosti SÚJB Ján Štuller poděkoval členům mise za náročnou a pečlivě odvedenou práci. Závěrečná zpráva z mise bude jedním z důležitých podkladů, na základě kterých bude SÚJB posuzovat připravenost JE Dukovany k dalšímu provozu po roce 2015.

Hodnotící tým v počtu 11 osob (7 expertů, 4 pozorovatelé) byl složen z odborníků z Kanady, Finska, Maďarska, Švédska, Nizozemí, Velké Británie, Brazílie, Arménie a Ukrajiny.


Všeobecné informace o SALTO misích lze nalézt na webových stránkách MAAE. Také kompletní zprávu o misi SALTO v JE Dukovany v anglickém jazyce na http://iaealive-liv.sites.ac/newscenter/pressreleases/iaea-concludes-safety-review-dukovany-nuclear-power-plant-czech-republic

 

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany