Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

JE Dukovany přivítala čtyři desítky starostů z okolí

JE Dukovany přivítala čtyři desítky starostů z okolí

13.5.2015

V úterý 12. května se v Jaderné elektrárně Dukovany sjelo téměř čtyřicet starostů, zástupců obcí nacházejících se v zóně havarijního plánování EDU. Kromě setkání s ředitelem elektrárny a zástupci Občanské bezpečnostní komise je čekala i exkurze do elektrárny.

Důvodů, proč se v úterý 12. května sešli v Jaderné elektrárně Dukovany zástupci obcí z oblasti zóny havarijního plánování EDU, bylo hned několik. Setkání s ředitelem elektrárny, členy Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany (OBK), získání aktuálních informací o elektrárně a také o činnosti OBK. Hlavním důvodem pro většinu z nich však byla možnost podívat se na nová zařízení ve střeženém prostoru elektrárny.

Pro většinu účastníků, nově zvolených zástupců obcí, starostů, radních nebo zastupitelů, se jednalo o vůbec první návštěvu elektrárny. Z prezentace Miloše Štěpanovského, ředitele elektrárny se dověděli mnoho zajímavého z historie, současnosti i plánů elektrárny. V letošním roce si JE Dukovany připomíná 30. výročí spuštění svého provozu, má proto před sebou náročný úkol. Tím je splnění všech požadavků Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) k udělení licencí k  dalšímu provozování jednotlivých bloků. Rozhodnutí SÚJB pro další provoz 1. bloku elektrárna očekává v závěru roku.

Důležitá byla také informace o mezinárodních prověrkách v Jaderné elektrárně Dukovany – misích WANO a OSART, které pravidelně v elektrárně probíhají, o hodnocení a vzájemném srovnávání elektráren světa dle stanovených ukazatelů. Podle nich se JE Dukovany řadí mezi 20% nejlépe provozovaných jaderných elektráren světa.

Občanskou bezpečnostní komisi při JE Dukovany představil její předseda Aleš John: „Jsme expertní skupinou, jejíž úkolem je provádění nezávislé občanské kontroly provozu elektrárny“. Členy OBK jsou zástupci obcí v zóně havarijního plánování JE Dukovany, jsou však proškoleni a odborně se dále vzdělávají, aby jaderné problematice porozuměli a mohli získané informace srozumitelným jazykem tlumočit obyvatelstvu, žijícímu v těsném sousedství dukovanské elektrárny.

Na závěr odpolední návštěvy se starostové podívali do zrekonstruovaného informačního centra, v prostorách simulátoru si mohli představit, jak to vypadá v řídícím centru – blokové dozorně, navštívili prostory, kde by v případě potřeby zasedal Havarijní štáb JE Dukovany a jak je toto havarijní řídící středisko vybaveno pro krizové řízení elektrárny. Procházkou po areálu zavítala skupina starostů k novému dieselegenerátoru a stavbě ventilátorových věží, jejichž realizace vyplynula po zátěžových testech jaderných elektráren po fukušimské havárii.

Možnost navštívit Jadernou elektrárnu Dukovany ocenila většina přítomných starostů. „Toto setkání pro mne osobně bylo velice přínosné a poučné, dozvěděl jsem se nejen to, na jakém principu jaderná elektrárna funguje, ale jaká opatření byla přijata pro zvýšení její bezpečnosti, jak je elektrárna zajištěna v případě výpadku elektrické energie, a mnohé další. Velmi zajímavé je nové Infocentrum, jeho návštěvu rozhodně doporučím všem občanům naší obce“, říká René Moravec, starosta Slavětic, jedné z šesti obcí nebližšího 5km havarijního pásma JE Dukovany.

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany

Soubory ke stažení

Fotgrafie ze setkání starostů v JE Dukovany 12. 5.2015 - ke stažení
Prezentace ředitele JE Dukovany
Prezentace předsedy OBK

 

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany