Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Konference malé jaderné reaktory se blíží

1.2.2016

2. ROČNÍK KONFERENCE SMALL MODULAR REACTORS

Umíme v Česku postavit malý jaderný reaktor?

Praha 11. února  2016, Velká aula FJFI  ČVUT, Břehová 7

Jen pro registrované, proto se nezapomeňte registrovat na  http:/ malereaktory.cz. Tamtéž najdete další detaily o konferenci.

 

 

Pořádá: FJFI ČVUT,  ÚJV Řež, EventEra

Konferenci poskytl záštitu ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc.

Cíl konference: Hledá odpověď na otázku, zda umíme v Čechách postavit Malý modulární jaderný reaktor pro elektroenergetiku a teplárenství (SMR – small modular reactor). Pokud ano - jaká by mohla být česká stopa, pokud ne - co nám chybí?

Konferenční poplatek: ano, studenti a partneři bez poplatku

 

Program konference

8:00 – 9:30 Registrace

9:30    Zahájení - Aleš John,   FJFI (děkan prof. I. Jex) ,  ÚJV Řež ( K. Křížek), MPO (P. Šolc)

10:00 Co je to SMR - rekapitulace loňské konference  ( L.Sklenka, KJE FJFI )

10:20   Společenská objednávka - najdeme investora? (T. Drápela, Plzeňská teplárenská)

10:40   Co to znamená stavět SMR, investiční procesy v energetice (J. Novák, EUROENERGY)

11:00   přestávka na kávu

11:20   Jaderná bezpečnost, co vše musí investor zajistit dle AZ  (? D. Drábová, SÚJB)

11:40   Co dělá ÚJV Řež pro SMR (L. Bělovský, ÚJV Řež)

12:00  Co umíme vyprojektovat (Z. Vlček EGP )

12: 30  Oběd

13:30    NuScale ( O. Chvala Tenessee University)

14:00    Rosatom (Leoš Tomíček Rusatom)

14: 30   EGPI  v projektu MBIR (F. Fiedler, EGPI )

14:50    Možnosti ŠKODA JS při realizaci výstavby a výroby modulárních reaktorů  (J. Jílek ŠJS)

15:10    ZAT Systémy SKŘ pro JE (L. Pokorný)

15:30    přestávka na kávu

15:50    Neutronová instrumentace - aparatury měření neutr. toku (dataPartners –  J.Herrmann)            

16:10    Instrumentace pro chemická a radiační měření v JE  (NUVIA a.s. - M.Buňata)

16:30    Čerpadla pro jadernou energetiku (SIGMA - J.Nevěřil)

16:50    Zkušenosti DEL a.s. při vývoji komponent pro JE  (DEL - I. Malec)

17:10    Mohli bychom se zúčastnit na dodávkách SMR ve světě? (V. Větrovec, Atominfo.cz)

17:30    Stanovisko ČNS k otázce SMR (ČNS - TBD)

17:50    Resumé a závěr, SMR 2017  (A. John, L. Sklenka)

18:00 – 21:00 Networking raut a večeře

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany