Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Mezinárodní auditoři: Dukovany splňují nové mezinárodní normy v ochraně životního prostředí

Mezinárodní auditoři: Dukovany splňují nové mezinárodní normy v ochraně životního prostředí

7.12.2016

V minulém týdnu odborníci z mezinárodní auditorské společnosti Det Norske Veritas prověřovali nová opatření, která byla zavedena na Jaderné elektrárně Dukovany k ochraně životního prostředí. Podle auditorů chrání jaderná elektrárna životní prostředí v souladu s novými mezinárodními normami, které platí od začátku letošního roku. Dukovanská jaderná elektrárna tak i letos obhájila prestižní ekologický certifikát, jehož je jako první jaderná elektrárna u nás držitelem už od roku 2001.

Mezinárodní auditory především zajímalo, jak v JE Dukovany nakládají se vznikajícími odpady, odpadními vodami a jak jsou připraveni na případné úniky s potenciálním dopadem do životního prostředí. Kontrolovali například stav jednotlivých zařízení, kterými jsou vypouštěny odpadní vody z elektrárny. Podle auditorů mají Dukovany vodní hospodářství na velmi vysoké úrovni. „Dukovanskou elektrárnu prověřujeme pravidelně každým rokem a jsme zvyklí na vysoký standard. Od začátku letošního roku ale platí v oblasti ochrany životního prostředí nová mezinárodní norma, takže bylo zapotřebí provést prověrku zavedení nových požadavků normy do praxe“, zhodnotil Vlastimil Pejčoch, vedoucí týmu z mezinárodní auditorské společnosti Det Norske Veritas.

Ročně ČEZ v Dukovanech do oblasti ochrany životního prostředí investuje desítky miliónů korun. „Ochrana životního prostředí je důležitou součástí provozu elektrárny a proto jí věnujeme odpovídající pozornost. V letošním roce jsme provedli několik úprav vedoucích k další eliminaci potenciálních dopadů na životní prostředí. Jako příklad uvádím rekonstrukci zařízení na úpravu kapalných radioaktivních odpadů, díky které budeme moci toto zařízení spolehlivě a bezpečně používat v následujících letech provozu naší elektrárny“, vyjádřil se k této problematice manažer útvaru BOZP a ekologie Pavel Nechvátal.

Odpovědný přístup provozu elektrárny k životnímu prostředí se projevuje také v dlouhodobém výskytu vodních živočichů citlivých na čistotu životního prostředí, jako jsou například raci, bobři nebo úhoři. S čilým ruchem bobrů se  setkáváme zejména v retenční nádrži, kde okusují kmeny stromů a úhoři si našli zálibu v teplých a na potravu bohatých bazénech pod chladicími věžemi.

 

Zdroj: Aktualita z JE Dukovany, Jiří Bezděk, tiskový mluvčí ČEZ, a. s., JE Dukovany

Odparka
Výtokové zařízení
ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany