Občanská bezpečnostní komise při jaderné elektrárně dukovany

Aktuality

Mezinárodní experti: Temelín je kvalitní dobře provozovaná elektrárna

Mezinárodní experti: Temelín je kvalitní dobře provozovaná elektrárna

3.11.2017

Celý týden prověřovalo sedm odborníků ze čtyř zemí elektrárnu Temelín. Dnes prověrka Světového sdružení provozovatelů jaderných elektráren (WANO) skončila. Odborníci potvrdili, že Temelín je kvalitně provozovanou elektrárnou. Podle expertů elektrárna dobře pracovala s návrhy, které jí doporučili v prosinci 2015.

Zahraniční experti prověřovali hned 15 oblastí. Hodnotili například provoz, bezpečnost, havarijní připravenost nebo požární ochranu. Během kontrol se zaměřili na vlastní provádění prací, vedli rozhovory se zaměstnanci a hodnotili dokumentaci. „Ze strany elektrárny jsme se setkali s velkou otevřeností, která je důležitá pro objektivní hodnocení. Je patrné, že elektrárna s našimi návrhy pracuje. Nenašli jsme oblast, kde by vedení elektrárny na naše doporučení dál nereagovalo,“ uvedl šéf expertů Anatolij Zinchenko z Moskevského centra WANO, který v jaderné energetice pracuje už 36 let. Prostor pro zlepšení odborníci vidí v oblasti využití vnější zpětné vazby.

Celkově je vedení Temelína s výsledkem spokojeno. „Odborníci nám potvrdili, že při realizaci jejich doporučení jdeme správným směrem. Podobné předávání nejlepších zkušeností je důležité nejen pro nás, ale i pro zlepšování a rozvoj celého jaderného odvětví,“ konstatoval ředitel JE Temelín Jan Kruml.

Během týdenní prověrky porovnávali odborníci současný stav elektrárny se stavem v roce 2015. Přitom elektrárnu srovnávali s nejlepší světovou praxí. „Obě naše jaderné elektrárny splňují české i mezinárodní požadavky, jinak by nemohly být v provozu. Mise je o výměně zkušeností a o porovnání s těmi nejlepšími. To jde daleko za požadavky legislativy,“ vidí největší význam těchto prověrek Bohdan Zronek, člen představenstva společnosti ČEZ.

Pro Temelín šlo už o čtyřiatřicátou prověrku. Elektrárna byla hodnocena podle nových pravidel, které Světové sdružení provozovatelů jaderných elektráren (WANO) přijalo v reakci na události ve Fukušimě.Nový formát prověrek hodnotí elektrárnu i jako celek a ne pouze jednotlivé oblasti.

 

 

 

WANO (WORLD ASSOCIATION OF NUCLEAR OPERATORS – Světové sdružení provozovatelů jaderných elektráren)

WANO je mezinárodní organizace provozovatelů jaderných elektráren, která vznikla jako reakce „jaderné komunity“ a průmyslu na havárii jaderné elektrárny v Černobylu. Jejím cílem je především vzájemná výměna informací a zkušeností, která pomáhá zvyšovat úroveň všech jaderných elektráren ve světě. Členy WANO jsou všechny energetické společnosti na světě, které provozují jaderné bloky. Členství ve  WANO má například i Severomořská flotila ruských jaderných ledoborců.

 

Jaderná elektrárna Temelín vyrobila první elektřinu v prosinci 2000. V současnosti je největším zdrojem výroby elektřiny v České republice. Svojí bezpečnou a bezemisní produkcí kryje pětinu české spotřeby. V roce 2016 vyrobila 12,1 miliard kWh elektrické energie. Jižní Čechy by s elektřinou z Temelína vydržely téměř 4 roky, českým domácnostem by stačila na deset měsíců.

 

 

Ing. Marek Sviták

tiskový mluvčí JE Temelín Skupiny ČEZ

ekoregion 2020 ekoregion 5 Dukovany Rouchovany SÚRAO JE Dukovany